Om bystyrets møter

Bystyremøtene er åpne for publikum og holdes normalt én gang i måneden. Møtene holdes normalt på onsdager og finner sted i bystyresalen i rådhuset.

Møtene starter fra 2024 klokken 09.00 (møtestart annonseres i innkallingen) og skal være avsluttet senest kl. 22.30.  Møtene strømmes på internett og blir tekstet. Opptakene lagres, slik at du når som helst kan finne tilbake til tidligere møter, debatter og vedtak.  Opptakene kan du finne her: bergen.kommunetv.no

Vanligvis er gangen i et bystyremøte slik: 

 • Det foretas opprop 
 • Forfall og varamedlemmer refereres.  Hvis det ikke er innsigelser anses alle forfall for godkjent 
 • Godkjenning av innkalling og saksliste med eventuelle tilleggssaker. 
 • Møtet erklæres for lovlig satt 
 • Ordfører opplyser om hvilke representanter som har fått sin habilitet vurdert til møtet. Dette tas opp til godkjenning 
 • Ordfører opplyser som regel at det ikke vil bli gitt utvida taletid 
 • Muntlige spørsmål 
 • Fremleggelse av representantforslag 
 • Sakene på sakslista tas opp til behandling 
 • MIDDAGSPAUSE i Rådhuskantinen ca. kl. 15.15 
 • Fortsatt behandling av sakene på sakslisten 

Bystyrets kontor er sekretariat for møtet 

Gruppesekretærer sitter som regel i Formannskapssalen