Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for fullmakter og politiske styringssystem

Komite for fullmakter og politisk styringssystem på studietur

Komite for fullmakter og politisk styringssystem var fra 29. til 31. mars 2017 på en studiereise til Gøteborg og Stockholm.

Seminar om budsjett og budsjettutforming

KFPSholdt 15. januar et halvdagsseminar om utforming og strukturering av Bergen kommunes budsjett og fordeling av budsjettfullmakter mellom bystyret og byrådet.

Lokaldemokratireformen

Komite for fullmakter og politiske styringssystemer har det politiske ansvaret for å behandle spørsmål og saker om lokaldemokrati. Relevant informasjon vil bli lagt fortløpende ut her.