RSS

Utvalg for fullmakter og politiske styringssystem

Samling om fordeling av fullmakter mellom bystyret og byrådet

UFPS arrangerte 26. oktober en samling om fordeling av fullmakter mellom bystyret og byrådet. Les programmet og presentasjonene her.

Seminar om budsjett og budsjettutforming

KFPSholdt 15. januar et halvdagsseminar om utforming og strukturering av Bergen kommunes budsjett og fordeling av budsjettfullmakter mellom bystyret og byrådet.