Folkevalgtopplæring umby

Presentasjonene som ble holdt i utvalgets møte 30. mai 2024 finner du her.