Gå tilbake til:
Du er her:

Sentralbord– og ekspedisjonstjenesten ved Bystyrets kontor

Bystyrets kontor ivaretar sentralbord- og ekspedisjonstjeneste for bystyrets organer.

Bystyrets kontor ønsker å levere tjenester av høy kvalitet, og å besvare henvendelser både internt og eksternt på en profesjonell måte og med god service. For å få til dette må vi sikre at ekspedisjonen har tilgang til nødvendig informasjon for å kunne rette henvendelser til rette vedkommende og til tidspunkt der den enkelte er tilgjengelig. Dermed er vi avhengig av god kommunikasjon imellom ansatte og politikere.

BESØKENDE

Den som skal ha besøk må selv avtale og hente den besøkende og følge ut etter besøket.

Dersom man har avtale og blir forsinket, er det fint om man gir melding til ekspedisjonen slik at man kan informere besøkende om dette når de ankommer.

TELEFON

Ved fravær fra kontoret kan kontortelefonene viderekobles til sentralbordet for Bystyrets kontor (tlf. 55 56 64 04). Det er også mulighet for å legge inn fraværsmeldinger på kontortelefonene der man informerer om når man er tilbake.

KALENDER

Flere har gitt Bodil Vetaas tilgang til sin kalender, og dette er til god hjelp. Vi anbefaler at alle benytter kalenderen sin i Outlook til å legge inn når man ikke er tilgjengelig slik at vi kan besvare henvendelser så presist som mulig.

Om man er usikker på bruk av kalender i Outlook eller kontortelefonene, ta gjerne kontakt med ekspedisjonen eller personal. Vi skal veilede så godt vi kan.

Vi ønsker å opprettholde en god dialog med dere, og ser gjerne at man har i tankene å informere ekspedisjonen der man kan gi nyttig informasjon for å ivareta sentralbordtjenesten.