Gå tilbake til:
Du er her:

Publikasjoner

Hefte med informasjon til folkevalgte

Heftet ”Praktisk informasjon til folkevalgte i Bergen kommune” er oppdatert til det nyvalgte bystyret 2019-2023. Målet med heftet er å gi de folkevalgte en grunnleggende forståelse av hvordan det er å være folkevalgt i Bergen kommune.

(11.01.2012)

Styringssystemet i Bergen kommune

Heftet "Styringssystemet i Bergen kommune" har som mål å gi en forståelse av hovedprinsippene i styringssystemet i Bergen kommune.

(27.12.2010)

Det parlamentariske systemet

Her finner du lenker til sider som kan være nyttige for å forstå hvordan det parlamentariske systemet virker.

(11.03.2014)

Etikk, korrupsjon og varsling

Hva er etikk? Hvilken rolle spiller etikk i styringen av en kommune? Her finner du informasjon som drøfter disse problemstillingene.

(11.03.2014)

Kommunalt eierskap

Her finner du lenker til relevante meldinger og nettsider om temaet kommunalt eierskap.

(11.03.2014)

Lokaldemokrati og innbyggermedvirkning

Lær mer om hvordan du som politiker kan legge til rette for et godt lokaldemokrati og medvirkning her.

(11.03.2014)

Tilsyn og kontroll

Hvordan styrke egenkontroll i kommunene og kontrollutvalgets funksjon? Vi har samlet rapporter og arbeidshefter om kommunalt tilsyn og kontroll her.

(11.03.2014)