RSS

Publikasjoner

Gaveregister

1. november 2015 ble det etablert et gaveregister for folkevalgte i Bergen kommune. Her finner du informasjon om hvilke gaver som skal registreres og hvordan du gjør det.

Om kontroll i kommunesektoren

Hvordan styrke egenkontroll i kommunene og kontrollutvalgets funksjon? Vi har samlet aktuelle rapporter og nettsider om kommunal kontroll her.

Etikk, korrupsjon og varsling

Hva er etikk? Hvilken rolle spiller etikk i styringen av en kommune? Her finner du informasjon som drøfter disse problemstillingene.

Kommunalt eierskap

Her finner du lenker til relevante meldinger og nettsider om temaet kommunalt eierskap.

Lokaldemokrati og innbyggermedvirkning

Lær mer om hvordan du som politiker kan legge til rette for et godt lokaldemokrati og medvirkning her.