Kart over Bergens havnedistrikt 1871. Tegnet av W. Neumann.
Kart over Bergens havnedistrikt 1871. Tegnet av W. Neumann.
Bilde: Fra arkivet etter Bergen havnestyre, A-0740 Tb: 1.

Sjøfartsarkiver

I anledningen One Ocean Week 2023 har vi samlet digitaliserte kilder og artikler som gir opplysninger om Bergen som havneby.

Bergen var en ledende internasjonal handels‐ og sjøfartsby og Norges største og viktigste havneby fra middelalderen og frem til vår tid. Byarkivet oppbevarer et mangfold arkiver som på ulike måter er relatert til maritim virksomhet, både i kommunal og privat regi. 

Av de kommunale arkivene er arkivene etter Bergen havnevesen fra 1735-2015 de mest sentrale. I 1735 ble havnekommisjonen etablert og byens første havnefogd ansatt. I 2014 ble arkivene tatt opp i registeret Norges dokumentarv. Vi har flere artikler på vår nettside som tar utgangspunkt i arkivene etter Havnevesenet. I artikkelen «Bergen havnevesen» kan du lese om Havnevesenet og bla i Havnekommisjonenes første møtebok fra 1735, i Utdypingskommisjonens første møtebok fra 1754 eller i en fartøyjournal fra 1940-1943. I losprotokollene fra 1937 til 1947 kan du se daglige føringer av navn og størrelse på skip, losens navn, forhaling fra og til, fortøyningsmåte samt navn på megler/ekspeditør. Og her kan lese om «De siste fløttmenn i Bergen».

På Bergen fotoarkiv har vi lagt ut et fotoalbum fra Havnevesenet. Albumet inneholder foto fra midten av 1860-tallet og fremover mot 1940. De fleste er fra 1920- og 1930-tallet. Vi har også lagt ut en rekke foto fra arkivet etter Havneingeniøren. I Oppslagsverket oVe er det publisert en rekke emnebasert artikler om sjøfart. 

I forbindelse med One Ocean Week har vi også lagt ut fartøyskjema for perioden 1941-1975 på digitalarkivet. Du kan lese mer om denne kildetypen her.

Arkiver etter privat virksomhet spenner bredt. Vi har bl.a. arkiver etter sentrale aktører innen verftsindustrien, rederibransjen og skipsmegling, bl.a. Bergens Mekaniske Verksteder A/S, Det Bergenske Dampskibsselskab og Joachim Grieg & Co. Vi har også arkivene etter Bergens Skoleskib og seilskipet Statsraad Lehmkuhl 1891-1997, Sjøfarendes Aldershjem 1701–1945, diverse legater og mye mer. 

På nettsiden vår finner du to artikler om skipene M/S Appian og M/S Sirius. Artiklene er skrevet med utgangspunkt i privatarkiver som oppbevares på byarkivet.