Gå tilbake til:
Du er her:
Utsnitt av brev om Hans Nielsen Hauge fra Bergens magistrat, 1804.
Utsnitt av brev om Hans Nielsen Hauge fra Bergens magistrat, 1804.
Bilde: Arkivet etter Bergens Magistrat, BBA-A-0651, Bb:12.

Brev om Hans Nielsen Hauge

For ikke lenge siden snublet vi over lekpredikanten Hans Nielsen Hauge i arkivet etter Bergens magistrat – i en boks med kladder til utgående brev, såkalte konsepter.

Brevet om Hans Nielsen Hauge viste seg å være et brev som gir et glimt inn i handelen med Middelhavet, Hauges rederivirksomhet i Bergen, men kanskje også i myndighetenes arbeid med å reise en sak mot Hauge.

Brevet fra september 1804, fra magistraten til stiftet, forteller at «Det Høy Kongelige General Land Oeconomie og Commerce Collegii» hadde bedt om dokumentasjon for det algirske sjøpasset Hauges skipper Knud Helgesen hadde fått. Etter en fredsavtale mellom Danmark-Norge og Algerie i 1746 var det blitt innført krav om algirske sjøpass for alle som skulle seile syd for Kapp Finisterre i det nordvestlige Spania, for at ikke skip og mannskap skulle bli tatt til fange.

Hans Nielsen Hauge hadde tatt borgerskap i Bergen i 1801 for å drive handelsvirksomhet her, og i brevet omtales han som «Borger og Skibs Reeder». Skipet han eide, og som antagelig var på vei til eller fra Middelhavet siden det hadde et algirsk sjøpass, het Christiane Margaretha og var på 114 ½ kommerselester. Vi leser i brevet at Hauge selv var på reise i Danmark, og det derfor var hans representant i Bergen, Johan Loose, som hadde fremskaffet «Rederiebrev og Caution» og bekreftet dokumentenes «Riktighed». Johan Nicolai Loose var bøkkermester, og ikke bare Hauges representant, men også gift med Hauges søster Karen. Han var en av Hauges største tilhengere i Bergen.

Kanskje var henvendelsen magistraten svarte på i 1804 et ledd i myndighetenes arbeid med å dokumentere Hauges virksomhet i forbindelse med en kommende rettssak. Hans Nielsen Hauge kom hjem til Norge bare noen dager etter at dette brevet var skrevet, og mindre enn en måned senere ble han arrestert i Eiker. Med noen opphold utenfor murene i 1809 og etter 1811, satt han etter dette fengslet frem til 1814.

Nederst på dokumentent er kladden til neste brev som skulle skrives inn i kopiboken - som gjaldt en søknad fra enken etter skipper Hvide om å sitte i uskiftet bo. 

Konsept til brev fra Bergens Magistrat til stiftet om dokumenter fra Hans Nielsen Hauge, 1804.
Konsept til brev fra Bergens Magistrat til stiftet om dokumenter fra Hans Nielsen Hauge, 1804.
Bilde: Arkivet etter Bergens Magistrat, BBA-A-0651, Bb:12.

Les transkripsjonen av brevet: 

 

Brevet finnes i arkivet etter Bergens Magistrat, BBA-A-0651, vol. Bb:12.

Opplysninger om Hans Nielsen Hauge er hentet fra:

Norsk biografisk leksikon: Hans Nielsen Hauge

Dagfinn Breistein: Hans Nielsen Hauge: Kjøbmand i Bergen  (1955).

 

Tekst: Ingfrid Bækken