F. Münters vognmannsforretning på Engen på slutten av 1800-tallet. Der de to husene til venstre står går gateløpet inn til Magnus Barfots gate i dag.
F. Münters vognmannsforretning på Engen på slutten av 1800-tallet. Der de to husene til venstre står går gateløpet inn til Magnus Barfots gate i dag.
Bilde: Marcus Selmers samlinger, Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Hest i sentrum

I våre dager er det ikke ofte vi ser hester i sentrumsgatene i Bergen. Nesten aldri egentlig. Men går vi 60-70 år tilbake i tid, og enda lenger, var hester et dagligdags syn.

Varer og gods fra butikker, bedrifter og byens havner ble fraktet med hest og vogn. Mennesker på lysttur, mennesker med flyttelass, nygifte, døpte og døde, alle ble de fraktet rundt i byen med hest og vogn.

Snekker Gundersen hadde vedskur og stall med plass til én hest tilknyttet huset i bakgården av Skostredet 12/Sparebankgaten 4.
Snekker Gundersen hadde vedskur og stall med plass til én hest tilknyttet huset i bakgården av Skostredet 12/Sparebankgaten 4.
Bilde: Arkivet etter Kommune- og politidyrlegen i Bergen.

Staller

Der det var hester var det også staller, og tidlig på 1900-tallet var det antagelig minst én stall i hvert eneste kvartal i Bergen sentrum. Både kommunale etater og private bedrifter hadde hester. Noen hadde en liten stall med plass til én hest, som f.eks. snekker Gundersens stall i bakgården i Skostredet 12/Sparebankgaten 4. Firmaet B. Friele og sønner hadde to hester i sin stall på Asylplass da kommunedyrlegen hadde tilsyn der i 1907.

 

Firmaet B. Friele og sønner hadde to hester i sin stall på Asylplass i 1907.
Firmaet B. Friele og sønner hadde to hester i sin stall på Asylplass i 1907.
Bilde: Arkivet etter Kommune- og politidyrlegen i Bergen.

De største stallene i sentrum var det vognmannsforretningene som hadde. I Vaskerelven 8, der Kulturhuset ligger i dag, var det en gang i tiden vognmannsforretning som på begynnelsen av 1900-tallet var registrert med 11 hester og 14 båser. Huset ble senere ombygget og påbygget da boktrykker John Grieg kjøpte eiendommen i 1917.

Tegning av vognmannsforretningen i Vaskerelven 8 der Kulturhuset holder til i dag.
Tegning av vognmannsforretningen i Vaskerelven 8 der Kulturhuset holder til i dag.
Bilde: Arkivet etter Kommune- og politilegen i Bergen.

Vognmannsforretningen på Engen

Engen og Magnus Barfots gate, situasjonskart fra 1905.
Engen og Magnus Barfots gate, situasjonskart fra 1905.
Bilde: Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, A-0430 Ha 347

Litt bortenfor, der Cafe Opera ligger i dag, lå også en av byens store vognmannsforretninger. F. Münter drev forretning der fra 1880-tallet (se foto øverst i saken). Selve stallen lå i bakhuset, der Blå Kors-bygget nå står. Det er ikke så lett å kjenne seg igjen på bildet, for vognmannshuset i midten og huset til venstre ble revet i 1907 for å gi åpning til Magnus Barfotsgate. Før det var det ikke åpent mellom Magnus Barfots gate og Engen.

Huset til høyre på fotografiet er det huset der Cafe Opera ligger i dag. Det ble senere ombygget, og påbygget med et par meter på venstre side.

O. Sæbyes vognmandsforretning, annonse i BT 1901.
O. Sæbyes vognmandsforretning, annonse i BT 1901.
Bilde: Skjermdump fra nb.no

På begynnelsen av 1900-tallet var det Odin Sæbye som drev vognmannsforretning på det som den gang hadde adressen Engen 22. Sæbye hadde et allsidig utvalg av vogner, og annonserte i avisene med «Smukke Vogne til Brude, Barnedaabe, Selskaber og Begravelser. Pen Barneligvogn». Han annonserte også med «Flyttevogne med bevant Mandskab».

Syketransport

Antagelig gjorde Sæbye også oppdrag for byens kommunale sykehus som lå i Teatergaten, omtrent der Engensenteret ligger i dag.

Sykehuset hadde sine egne vogner for syketransport, men de hadde ikke egne hester. Hester måtte de leie av vognmenn, og ved akutte situasjoner var dette en tidkrevende prosess - særlig etter at sykehuset flyttet til Haukeland i 1912. På den tiden hadde man heller ikke fått på plass en nødhjelpstasjon i sentrum. Den åpnet først i 1917, og er i dag bedre kjent under navnet Legevakten.

I 1913 ble saken tatt opp i bystyret i Bergen, og viktigheten av å gå til anskaffelse av automobiler til syketransport i stedet for hester ble beskrevet slik av magistraten:

«Den nåværende ordning av syketransporten med vognene stasjonert i det gamle sykehus, og med leiede hester, som i hvert enkelt tilfelle må bringes fra vognmannens stall til sykehuset og der spennes for vognene, før det kan kjøres ut, er absolutt utilfredsstillende og må oppgis. Anvendelse av automobiler til syketransport er etter magistratens oppfatning den eneste ordning som imøtekommer berettigede krav på hurtig transport, og som derfor – uansett den dermed forbundne merutgift – bør velges».

Automobilene overtar

Vedtaket om å kjøpe automobiler til sykehuset kan på mange måter bli stående som et bilde på omveltningen som var i ferd med å skje den gangen. I tiårene som fulgte ble hestene gradvis byttet ut med motoriserte kjøretøy. Vognmennene byttet ut hestedrosjene sine med drosjebiler og kommunale etater og private bedrifter byttet hest og vogn med lastebiler.

Brannvesenet hadde hest frem til 1936, det kan du lese mer om i denne lenken.

Renholdsverkets siste hester

Den siste kommunale etaten som benyttet hester i Bergen sentrum var antagelig Renholdsverket, og helt frem til april 1958 ble hest og vogn brukt til å hente kagger i byens mange trange gater og smau. På den tiden var det omkring 3000 kaggedoer igjen i byen. Men i januar 1958 vedtok formannskapet å gå til innkjøp av to små spesialbygde renovasjonsbiler som kunne snirkle seg gjennom de trange smauene og erstatte de tre siste hestene.

I protokollene fra arkivet etter Bergen renholdsverk nedenfor kan du se hvilke smau og gater de siste arbeidslagene med hest og vogn betjente i Bergen i 1958.

Tekst: Tor-Magnus Lien

Ruten til arbeidslag 8 i distrikt 6, 1957-58. Haukelandssmug er det som i dag heter Badstustredet.
Ruten til arbeidslag 8 i distrikt 6, 1957-58. Haukelandssmug er det som i dag heter Badstustredet.
Bilde: Arkivet etter Bergen renholdsverk.
Ruten til arbeidslag 9 i distrikt 6, 1957-58.
Ruten til arbeidslag 9 i distrikt 6, 1957-58.
Bilde: Arkivet etter Bergen renholdsverk.
Ruten til arbeidslag 10 i distrikt 6, 1957-58.
Ruten til arbeidslag 10 i distrikt 6, 1957-58.
Bilde: Arkivet etter Bergen renholdsverk.

Les mer