Gå tilbake til:
Du er her:
Jordmødrene Martha Falck og Nikoline Falck Ellertsen i Årstad.
Jordmødrene Martha Falck og Nikoline Falck Ellertsen i Årstad.
Bilde: Foto i privat eie.

Jordmødrene i Årstad

2020 er WHOs internasjonale år for sykepleiere og jordmødre. I den anledning gjør vi nå artikkelen «Arbeidernes jordmødre – to kvinneliv i arkivene» tilgjengelig for alle!

Artikkelen forteller historien om Martha Falck og Nikoline Falck Ellertsen, som arbeidet som jordmødre i Årstad gjennom flere tiår fra 1890-tallet. I arbeiderstrøket i Solheimsviken var det ofte dårlige forhold for de fødende, og de to kvinnene virket ikke bare som jordmødre i kommunen, men var også politisk aktive. Martha Falck ble valgt inn i kommunestyret i Årstad i 1901. Dette var det første valget i Norge der kvinner både kunne stemme og var valgbare til kommunestyrene. Martha Falck hadde da vært jordmor i Årstad i ti år. Da hun pensjonerte seg i 1904 ble hennes datter Nikoline ny jordmor i Årstad, og ved valget i 1910 var det hennes tur til å bli valgt inn i kommunestyret. Historien om Martha Falck og Nikoline Falck Ellertsen er avdekket blant annet gjennom arkivkilder både fra Bergen byarkiv, Statsarkivet i Bergen og Riksarkivet. 

Artikkelen er skrevet av rådgiver ved byarkivet, Ingfrid Bækken, og publisert i festskriftet til tidligere byarkivar Arne Skivenes "Han e' søkkande go'!" i 2017.

Les artikkelen «Arbeidernes jordmødre - to kvinneliv i arkivene»:

 

Både Martha Falck og Nikoline Ellertsen gikk på jordmorskolen på Fødselsstiftelsen i Bergen som lå på Rådstuplass og sees som hus nummer to på høyre side i bildet.
Både Martha Falck og Nikoline Ellertsen gikk på jordmorskolen på Fødselsstiftelsen i Bergen som lå på Rådstuplass og sees som hus nummer to på høyre side i bildet.
Bilde: Knud Knudsen, ca. 1870. Arkivet etter Formannskapet i Bergen, BBA-A-0003, Bergen byarkiv.

Les også:

Artikler på vår nettside "Historier fra en bydel - Årstad":

Artikkel om Martha Falck på Lokalhistoriewiki