Gå tilbake til:
Du er her:

Slaget på Vågen

Bergen har alltid vært preget av et rikt kulturelt mangfold. I Mangfoldsåret 2008 presenterer vi hver måned et dokument som forteller denne siden av byens historie.

Kobberstikk av Arnold Bloem som viser slaget på Vågen i Bergen 2. august 1665.
Kobberstikk av Arnold Bloem som viser slaget på Vågen i Bergen 2. august 1665.
 

Månedens dokument er et bergensprospekt som viser slaget på Vågen 2. august 1665.(12. august etter den gregorianske kalender).

Bergensprospektet er et kobberstikk laget av Arnold Bloem, det ble utgitt i Wien i 1670 i Galeazo Gualdo Prioratos verk ”Historia de Leopoldo Cesare” del II. På bildet står det (oversatt fra italiensk): "De engelske båtenes angrep på de hollandske i Bergen havn den 12. august 1665". Vi ser at slaget er datert til den 12. august 1665. Denne dateringen er etter den gregorianske kalender, mens 2. august er etter den julianske kalender som var i bruk i Danmark/Norge på denne tiden. Dette eksemplaret av utsiktsbildet er i byarkivets eie.

Kobberstikk er en grafisk dyptrykksteknikk der motivet skjæres inn i en trykkplate av kobber ved hjelp av spisse verktøy, såkalte kobberstikler. Dette er en gammel teknikk som blant annet ble brukt til å gravere eller stikke trykkplatene til illustrasjoner i bøker.

Om slaget

Den 2. august 1665 stod det et stort slag på Bergen våg mellom den engelske flåte og hollandske handelsskip. Disse to stormaktene var fra før av i krig med hverandre. En flåte på 66 hollandske fartøyer fullastet med varer fra Ostindia ble forfulgt av engelske krigsskip som ville ta de store verdiene, og søkte derfor tilflukt i Bergen havn.

Danmark-Norge stilte seg nøytrale til krigen mellom England og Holland, likevel inngikk Kong Fredrik III en avtale med engelskmennene om å angripe hollenderne og dele byttet. Dette fikk ikke den kommanderende general i Bergen og kommandanten på Bergenhus melding om. Så når engelskmennene gikk til angrep på de nederlandske fartøyene, mente de at dette var et angrep på Danmark-Norge og gikk til motangrep.

Kampen varte i tre timer, og endte med at den engelske flåten måtte flykte. Rundt 600 -700 engelskmenn ble drept eller såret. Hollenderne mistet 25 mann, 70 ble såret. På festningene døde 7 stykker, mens 26 ble såret. 10 sivile ble drept; 5 kvinner, 3 borgere og 2 bønder. Ellers ble mange hus i byen skadet. I veggen på Domkirken sitter det fortsatt en kanonkule fra kamphandlingene.

Originalmanuskript

Bergen Byarkiv har digitalisert en samling av utrykte originalmanuskripter som omhandler det kjente slaget på Vågen i 1665; "Cancellieraad og Borgemester Meyers Samlinger og Betragtninger med et Tillæg angaaende Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen Anno 1665. Forfattet udi Aaret 1774." Det er den tidligere borgermester og bergenshistoriker Hildebrand Meyer (1722-1785) som har skrevet av flere øyenvitneskildringer. Han har forfattet en beretning om hendelsen selv også.

Cancellieraad og Borgemester Meyers Samlinger og Betragtninger

Les mer

Mer om slaget på Bergens våg og Hildebrandt Meyer i byarkivets oppslagsverk oVe.