Kobberstikk av Arnold Bloem som viser slaget på Vågen i Bergen 2. august 1665.
Kobberstikk av Arnold Bloem som viser slaget på Vågen i Bergen 2. august 1665.

Cancellieraad og Borgemester Meyers beretning om slaget på Vågen i 1665

Borgermester og bergenshistoriker Hilbrandt Meyers beskrivelse og avskrifter av slaget på Vågen i 1665 er tilgjengelig på Digitalarkivet. Transkripsjon av beretningen finner du nedenfor.

Slaget

Den 2. august 1665 sto det et stort slag på Bergen våg mellom den engelske flåte og hollandske handelsskip. En flåte på 66 hollandske fartøyer fullastet med varer fra Ostindia søkte tilflukt i Bergen havn, for de ble forfulgt av engelske krigsskip som ville ta de store verdiene.

Danmark-Norge stilte seg nøytrale til den pågående krigen mellom England og Holland. Men Kong Fredrik III inngikk likevel en avtale med engelskmennene om å angripe hollenderne og dele byttet. Dette fikk ikke den kommanderende general i Bergen og kommandanten på Bergenhus melding om. Når engelskmennene gikk til angrep på de nederlandske fartøyene, mente derfor generalen og kommandanten at det var et angrep på Danmark-Norge og gikk til motangrep.

Kampen varte i tre timer, og endte med at den engelske flåten måtte flykte. Rundt 600 -700 engelskmenn ble drept eller såret. Hollenderne mistet 25 mann, 70 ble såret. På festningene døde syv stykker, mens 26 ble såret. Ti sivile ble drept og mange hus i byen ble skadet. 

Samlingen og betraktningen

I tillegg til borgermester og bergenshistoriker Hilbrandt Meyer egen beskrivelse, inneholder samlingen flere andre beskrivelser av slaget på Vågen: Av hospitalprest ved St. Jørgen hospital og slottsprest ved Bergenhus festning, Thomas Gilbertsen Thamsons, av Edvard Edvardsen som var lærer ved Bergen katedralskole og historisk-typografisk forfatter, samt den hollandske kirurgen Walter Schultzens reisebeskrivelse.

Innholdsoversikt

 • Innhold i "Cancellieraad og Borgemester Meyers Samlinger og Betragtninger med et Tillæg angaaende Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen Anno 1665”
 • Anledning (Ikke paginert. Side 4-11 i den digitaliserte utgaven)
 • Innholdsliste (Ikke paginert. Side 12-13 i den digitaliserte utgaven) 
  • Hr. Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den Engelske Flodes Angreb paa Bergen m:v: Anno 1665. (Pag. 1 til 80, i den digitaliserte utgaven s. 13-54.)
  • Magister Edvardsens Berretning om De Engelskes Angreb paa Bergen m:v: Anno 1665. (Pag. 81-87, i den digitaliserte utgaven s. 54-57.)
  • Relation. Der Englischen Attaque auf der Stadt Bergen und der Hollændische Coffardie Flotte, im Jahre 1665. (Pag 89-98, i den digitaliserte utgaven s. 58-63.)
  • Udtog og Oversættelse av Walter Schultzens Ostindiske Reise. Trykt udi Amsterdam hos Jacob van Meurs og Johannes von Sommern Anno 1676. Ved Cancellieraad og Borgermester Meyer. Bergen den 30 Augusti Anno 1774. (Pag. 99-142, i den digitaliserte utgaven s. 63-85.)
  • Cansellieraad og Borgermester Meyers Betragtninger over Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen m:v: udi Aaret 1665. Forfattet den 6 October 1774. (Pag. 145-194, i den digitaliserte utgaven s. 86-111.)
  • Tillæg (Pag. 195-217, i den digitaliserte utgaven s. 111-122.)

På Digitalarkivet

Transkripsjon

Videre på internett