Bilde av forsiden til oppsummeringsrapporten

Les oppsummerende rapport for parallelloppdragene for Dokken

Oppsummerende rapport for parallelloppdragene for Dokken er klar, og skal følge sak om høring av Overordnet strategi for Dokken.

3. september 2020 gjennomførte vi sluttseminar for parallelloppdragene på Dokken.

De tre teamene Asplan Viak/MAD mfl., Advansia/VILL mfl.  og Tredje Natur mfl. presenterte sitt arbeid.

Etter dette har en vurderingsgruppe gjennomgått arbeidene og gitt sine råd og anbefalinger til kommunens videre arbeid på Dokken.

Vi har derfor laget en oppsummerende rapport for parallelloppdragene, med gruppens vurderinger og anbefalinger.

Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget som skal følge saken om høring av Overordnet strategi for Dokken som skal til politisk behandling i desember.