RSS

Parallelloppdrag

Les oppsummerende rapport for parallelloppdragene for Dokken

Oppsummerende rapport for parallelloppdragene for Dokken er klar, og skal følge sak om høring av Overordnet strategi for Dokken.

Parallelloppdrag for Dokken er levert

De tre utvalgte konsulentteamene som siden mai har arbeidet med parallelloppdragene for Dokken har levert sine endelige forslag.

Prosess og fremdrift for parallelloppdragene

Gjennom parallelloppdrag skal vi få innsikt og innspill i en tidlig fase av utviklingsarbeidet for Dokken.

Tre konsulentteam valgt til Dokken-oppdrag

I hard konkurranse er det nå tre konsulentteam som er valgt ut til å jobbe med spennende oppgaver på Dokken utover våren.

Lyser ut parallelloppdrag for Dokken

250 dekar frigjøres til byutviklingsformål når godshavnen flyttes ut av byen. Forslag til en overordnet strategi som skal gi retning og nødvendige rammer for utviklingen av Dokken skal utarbeides.