hus, containere og båter ved kai på Dokken
Containerhavnen på Dokken skal frigjøres til byutviklingsformål. Bergen kommune lyser ut parallelloppdrag for å få innspill til strategi for utviklingen.
Bilde: Bergen kommune

Lyser ut parallelloppdrag for Dokken

250 dekar frigjøres til byutviklingsformål når godshavnen flyttes ut av byen. Forslag til en overordnet strategi som skal gi retning og nødvendige rammer for utviklingen av Dokken skal utarbeides.

Målet med parallelloppdragene er å styrke visjonsbyggingen og få innspill til strategiske mål for utviklingen av Dokken. Vi ønsker bidrag fra kompetente, erfarne og engasjerte fagmiljøer til hva dere mener bør være fremtidsbildet for Dokken. Hva er identiteten til den nye bydelen? Hvordan skal vi sikre økonomisk-, miljømessig- og sosial bærekraft? Hvordan styrker vi posisjonen som HAVBYEN? Hvordan kan vi legge til rette for at det blir en levende, vital og interessant del av byen for alle? Hva trenger Bergen som Dokken kan tilføre? Og ikke minst; hvordan bør kommunen forvalte eiendommene på Dokken, slik at vi sikrer fornuftig bruk av fellesskapets ressurser og god by- og samfunnsutvikling? 

Inviterer tre konsulentteam

Vi inviterer tre konsulentteam med relevant kompetanse innen byutvikling, samfunnsutvikling, eiendomsutvikling, bærekraft med mer til å dele sin kunnskap og gi oss innspill i tidlig fase av utviklingsarbeidet. Oppdragene honoreres til fastsatt ramme på 550 000NOK per team.

Parallelloppdragene vil pågå i perioden mars til juni. Som del av prosessen med parallelloppdragene skal det gjennomføres oppstartsseminar, midtveisseminar og sluttseminar med utstilling.

Utviklingsstrategi for flere tiår

For parallelloppdragene legges dagens politikk og kommunens føringer for by- og samfunnsutvikling til grunn, men utvikling og realisering av Dokken som ny bydel i Bergen sentrum vil kunne ta flere tiår. Derfor ønsker innspill til hva som kan og bør være fremtidig byutviklingspolitikk med relevans for utviklingen på Dokken. Vi ønsker innspill til det vi ser for oss skal bli en robust og fleksibel utviklingsstrategi som setter riktig retning nå når arbeidet starter opp, men som skal være vel så relevant i 2040 når utbyggingen på Dokken kanskje nærmer seg ferdigstillelse.

Hva er parallelloppdrag?

Et parallelloppdrag er en form for utredning der flere konsulentteam arbeider parallelt med samme område, men gjerne med ulik innfallsvinkel. Det gir en mulighet til å få flere perspektiver på både forståelse av hva oppgaven er og hva som vurderes som viktige og riktige løsninger. Etter utlysning og tilbudskonkurranse tildeles oppdragene basert på forhåndsdefinerte kvalitetskriterier som omhandler både oppgaveforståelse og kompetanse. Økonomi er ikke del av kriteriene ettersom parallelloppdragene utgår fra fastsatt honorar.