Dokken fra sjøen. Sjø kontainere og blå himmel
Bilde: Bergen kommune

Prosess og fremdrift for parallelloppdragene

Gjennom parallelloppdrag skal vi få innsikt og innspill i en tidlig fase av utviklingsarbeidet for Dokken.

Tre konsulentteam er i en åpen anbudskonkurranse valgt ut til å dele sin kunnskap og gi oss innspill i tidlig fase av utviklingsarbeidet. Disse er Asplan Viak AS m.fl, ÅF Advansia AS mfl. og Tredje Natur ApS mfl. 

Parallelloppdragene ble gjennomført i perioden mai-september 2020.

Seminarer som del av parallelloppdragene

Som del av prosessen med parallelloppdragene er det gjennomført et oppstartsseminar, et midtveisseminar 22.-24. juni der foreløpige vurderinger ble lagt frem og et sluttseminar med utstilling den 3. september 2020.  Oppstartseminar,midtveisseminar og sluttseminaret kan sees på Dokkens YouTube-kanal. En utstillingen på Marineholmen i september vil gjøre resultatene av parallelloppdragene synlige for hele byen.

I etterkant av  sluttseminaret utarbeider en vurderingsgruppe en rapport som skal inneholde anbefalinger for kommunens videre arbeid. 

Vurderingsgruppen og dens rolle

Det er etablert en vurderingsgruppe for parallelloppdragene som skal følge prosessen gjennom parallelloppdragene og vurdere mangfoldet av tanker og ideer som kommer frem i leveransene og oppsummere resultatene i en rapport. Rapporten skal produseres kollektivt av vurderingsgruppen som en samskapingsprosess. Rapporten skal utfra oppdragsleveransene gi en vurdering av fremtidsbildene for Dokken, forslag til strategiske mål for utviklingen og av leveransene for øvrig. I tillegg skal rapporten gi en anbefaling for kommunens videre arbeid.

Vurderingsgruppen består av fagfolk i kommunen og eksternt, akademia, næring mfl. og er valgt for sin kompetanse i komplekse spørsmål om by- og samfunnsutvikling.

Vurderingsgruppens medlemmer

LEDER: Laura Ve (programleder Dokken), Klima, miljø og byutvikling 

MEDLEMMER:  
Einar K Holte, Natural State
Tor Instanes, GC Rieber
Håvard Haarstad, UiB
Håkon Rasmussen, Vestland Fylkekommune
Tina K M Sinclair, Vestland Fylkekommune
Maria Molden, Byarkitekten, Bergen kommune
Mette Svanes, Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune

SEKRETARIAT:
Marie Mildestveit og Stina Pettersson, Klima,miljø og byutvikling

OBSERVATØRER:
Knut Andreas Knutsen, Prosjektleder - Off. arealplan, Bergen kommune
Laila Sandvik, Prosjektleder Utredning utviklingsselskap, Bergen kommune

Følg oss på: