Illustrasjon med teksten levende by, Konferanse i Bergen  i store hvite bokstaver

Bli med på konferanse om kunst i byutviklingen

LEVENDE BY! Det er navnet på konferansen om kunst i by- og stedsutvikling som blir arrangert i Bergen 26. og 27. oktober.

Kan vi få mer ut av et tettere samarbeid mellom eiendomsutviklere, kommuner og kunst- og kulturaktører?

Alle ønsker seg levende byer og steder med kunst og kultur. På denne konferansen vil vi snakke om hvordan kunstnere, eiendomsutviklere og kommunene sammen kan skape steder der folk opplever tilknytning og fellesskap.

Informasjon om påmelding, program og innledere finner du her.

Eksempler til å bli inspirert av

Kunstnere kan bidra med nye perspektiver i planleggingsprosesser og skape kunst som kan oppleves av publikum. For kunstnere kan byrom og steder i transformasjon by på interessante muligheter, men det forutsetter at de får gode rammer å arbeide innenfor. Hvordan sikrer vi det? Vi har i dag gode norske og internasjonale eksempler å la oss inspirere av.

Kommunene ønsker i stor grad å legge til rette for kunstneriske prosjekter i by- og stedsutvikling. Slike prosesser kan erfaringsmessig styrke sosial bærekraft ved økt deltakelse, større mangfold og bedre folkehelse. De siste årene har argumentene for kunstnersamarbeid i by- og stedsutvikling blitt stadig flere.

Kunst og kultur skal bli viktig på Dokken

Eiendomsutviklerne har på sin side fått øynene opp for at kunst og kultur bidrar til å gjøre prosjektene de skaper mer attraktive og dermed også konkurransedyktige. Ved å dele kunnskap og erfaringer og løfte fram de gode eksemplene, vil vi åpne for en samtale på tvers av "siloene".

Målet er også at konferansen kan bidra til at kunst og kultur blir viktig i en levende ny bydel på Dokken i Bergen når den utvikles fra havn til byområde i perioden fram mot 2050.

Konferansen er et samarbeid mellom KORO og Bergen kommune ved Utviklingsprogram for Dokken og Seksjon for kunst- og kulturutvikling.

Vi håper å se deg på Kulturhuset i Bergen i oktober!

Praktisk informasjon:


Informasjon om påmelding, program og innledere finner du her.

26.10 på Kulturhuset i Bergen – Konferansens hoveddag
Du vil få høre om internasjonale, nasjonale og lokale eksempler og prosjekter og tema som kunst- og kunstneres rolle i byutvikling, stedskaping og medvirkning, bestillerrollen, verdien av kreative krefter i byen og mye mer.

27.10 – Parallelle sesjoner
Konferansens andre dag legger opp til workshops, walk and talk og andre aktiviteter og foredrag med målsetting om å belyse noen av temaene i konferansens første dag litt mer inngående. Her legger vi opp til at du kan få mer erfaring med metoder eller delta i diskusjoner om by- og stedsutvikling og hvordan vi kan skape godt byliv i transformasjonsområder som eksempelvis havneområdet Dokken i Bergen.