Gå tilbake til:
Du er her:
Hva skjer med høringsinnspillene

Hva skjer med høringsinnspillene?

Lurer du på hva som skjer med innspillet du sender til Bergen kommune? Her får du vite mer om hva som skjer når et innspill til Dokken 2050 kommer til oss.

Du kan også lese alle innspill som er kommet under her.

  • Innspill som kommer under høringsperioder publiseres på våre hjemmesider og er offentlig tilgjengelig, slik at alle som det ønsker kan lese innspillene.
  • Høringsinnspillene som kommer inn oppsummeres og besvares i et dokument som følger saken videre til bystyret. Her kan du lese oppsummeringen av høringsinnspillene som kom inn til Overordnet strategi, se Høringsinnspill overordnet strategi 
  • Som en deloppgave i arbeidet med overordnet strategi, ser vi på mulighetene for å opprette en idébank. Så langt i prosjektet Dokken 2050, har vi mottatt mange gode idéer og forslag, men en del av disse er forslag som blir nyttig når vi er kommet noe lenger i prosjektet. Noen av forslagene som er kommet inn, er også så konkrete og detaljerte, at det blir naturlig å håndtere disse i et senere løp.
  • Innspill og idéer gjennom hele transformasjonsprosessen bør forvaltes godt, slik at de enkelt kan følges opp på riktig tidspunkt. For å ikke miste noen av disse innspillene, ser vi på mulighetene for å opprette en idébank som kan fylles på underveis som vi kommer lenger i prosessen.
  • Idébanken skal være offentlig, slik at flere kan bidra til at idéene realiseres. Les mer på side 30 i Overordnet strategi.
     
  • Alle innspill vi får bidrar direkte og indirekte til at vår kunnskap vokser. Innsikt og forståelse for hvilke ulike synspunkter som finnes om utviklingen på Dokken er utrolig viktig for oss å få tilgang til.
  • Vi er utrolig takknemlig for hver og en av dere som tar seg tid til å bidra i det viktige arbeidet med å utvikle Bergens nye bydel, Dokken.

Her kan du se alle innspillene som er kommet så langt: