Bilde av en sal med mennesker og scenen hvor det holdes en presentasjon om Dokkens fremtid
Det ble godt oppmøte i salen da medvirkning om Dokkens fremtid ble diskutert
Bilde: Maja Vedå / Bergen kommune

Mange meninger om fremtidens Dokken på Senioruniversitetet

Onsdag 27. april ble Plan- og bygningsetaten invitert til å presentere Dokkenprosjektet og for å høre om seniorenes meninger om fremtidens Dokken.

Nærmere 200 personer deltok på arrangementet, og lokalet ble fylt med ivrig diskusjon om det aktuelle temaet. To av gjestene, Bengt Mathiesen og Eilif Grytøyr, hadde mange tanker om hvordan de ser for seg at Dokken kan bli. 

- Nærhet til det vi trenger i vår hverdag er veldig viktig for oss, opplyste  Grytøyr og Mathiesen. 

Gi oss din mening du også - trykk her for å delta på undersøkelsen

Om du ikke var på arrangementet på Senioruniversitetet, ønsker vi fortsatt å høre hvilke tanker du har om utviklingen av Dokken

Undersøkelsen som Bergen kommune gjennomfører har til hensikt å gi oss bedre forståelse av perspektivene til godt voksne og eldre innbyggere. Hva sikrer god boligkvalitet og hva bidrar til gode nabolag? Resultatet vil kunne gi viktig innsikt vi kan ta med oss i arbeidet med utviklingen av ny bydel på Dokken. 

Vi har valgt å gjøre undersøkelsen enkel, med få spørsmål og få svaralternativer. Alle spørsmålene har likevel en «åpen» rute på slutten sånn at du kan få legge til alt du har på hjertet. Helt til slutt har vi også en åpen post der du kan gi oss en mer utfyllende beskrivelse dersom du ønsker det. 

Undersøkelsen vil være åpen i hele mai og juni.

På forhånd takk for hjelpen!

Bilde av de to presentørene for dagen, etatsdirektør i plan- og bygningsetaten Tarje Wanvik og Dokken-programleder Laura Ve.
- Byer i Norge har et stort ansvar når det gjelder klimautfordringer. Byene må ta støyten, og det er vi som er byen. Som i alle byutviklingsprosjekter er også Dokken avhengig av at vi vektlegger god bærekraftig byutvikling, sa etatsdirektør for Plan- og bygningsetaten Tarje Wanvik i sitt innlegg på Senioruniversitetet. Her sammen med Dokken-programleder Laura Ve.
Bilde: Maja Vedå / Bergen kommune

Dokken 2050

Laura Ve, planlegger på Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, er programleder for Dokken 2050-prosjektet. Arealstrategien for Dokken var på høring i fjor vår og i den anledning kom det inn over 80 merknader i høringsforslaget.

- Medvirkning er kjempeviktig, og vi vil vite hva folk tenker om Dokkens fremtid, sier Laura Ve.