Se høringsinnspillene til overordnet strategi for Dokken

Frist for innspill til høring av Dokken 2050 – Overordnet strategi, var 5.februar. Mottatte høringsinnspill finner du her.

Mottatte høringsinnspill:

Høringsfristen utløp 5.februar.
Se forslag til strategi og saksdokumenter 

Følg oss på