Strategi skal gi retning og rammer
Fra containerhavn til ny bydel på Dokken
Bilde: Christine Hvidsten

Overordnet strategi skal gi retning og rammer

Bystyret har vedtatt Dokken2050 Overordnet strategi, som gir retning og rammer for utvikling av Dokken.

Les Overordnet strategi for Dokken
Les alle dokumentene i saken 

Planlegging, gjennomføring og utvikling av Dokken kan ta opptil flere tiår. For å kunne prioritere og koordinere prosjekter og aktiviteter som skal pågå over så lang tid trenger vi felles mål og et fremtidsbilde som hjelper oss å kommunisere hva vi ønsker å få til.​

​For å få innspill til den overordnet strategien lyste vi ut parallelloppdrag  der tre inviterte konsulent team med relevant kompetanse innen byutvikling, samfunnsutvikling, eiendomsutvikling, bærekraft med mer delte sin kunnskap og ga oss innspill i tidlig fase av utviklingsarbeidet. 

Veien videre

Kommunen og utviklingsselskapet skal arbeide videre med utviklingen av området i tråd med overordnet strategi og kommunens øvrige styringsdokumenter.


Følg oss på