Gå tilbake til:
Du er her:

Hva skjer?

Nye kunnskapsoversikter skal utføres

Det har vært stort påtrykk av forslag til Kunnskapskommunens «Pilot for kunnskapoppsummeringer med kommunene». Av 57 nye forslag er 3 prioritert av prosjektets styringsgruppe.

Bergen får nøkkelrolle i forskningssamarbeid på Vestlandet

Bergen og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest får status som pilot for Regionalt samarbeidsorgan for forskning innen helse- og omsorgstjenester.

Still forslag til kunnskapsoppsummeringer

Nå kan du som er ansatt i en av kunnskapskommunene stille forslag til relevante kunnskapsoppsummeringer eller vurderinger av tiltak/metode som du ønsker gjennomført.

EU- midler til Vaksdal kommune

Vaksdal kommune er partner i et unikt EU-prosjekt med mål om å utvikle og teste ut modeller for å fremme digital- og innovasjonskompetanse hos helsepersonell.

Startskudd for pilotprosjekt med kommunene

Kunnskapskommunen begynte året med kick-off for et stort pilotprosjekt for kommunene. i prosjektet kan kommunene bestille kunnskapsoversikter på tema innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Ny runde med kunnskapsoppsummeringer

I høst kan du igjen stille forslag til kunnskapsoppsummeringer som du ønsker gjennomført. Fristen for å stille forslag er 26. september.

Praksisstudent med interesse for samhandling

Sampol-studenten Anna Bollestad Jøsok bidro med både brukererfaring og akademisk analyse som praksisstudent hos Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Helse og omsorg satser på FOU-kontakter

Helse- og omsorgsetatene har utpekt kontaktpersoner for forskning og utvikling. FOU-kontaktene skal blant annet jobbe for at forskningen Bergen kommune deltar i, er relevant for tjenestene våre.

Fikk pris for forskning på musikkterapi

Griegakademiets senter for musikkterapiforskning fikk forsknings- og innovasjonsprisen under Kunnskapskommunekonferansen 2019.

Inghild skal forske på bergensk helsereform

Hvordan blir tillitsreformen for innbyggere og ansatte i Bergen kommune? Det skal Inghild Härström finne ut av når hun tar Ph.D-grad på den bergenske helsereformen.