Gå tilbake til:
Du er her:

Hva skjer?

"Bergen Barn" - et forskningsprosjekt om fysioterapeuters praksis til spedbarn i Bergen kommune

Formålet med forskningsprosjektet Bergen Barn har vært å knytte forskning og klinisk praksis nærmere hverandre for å utvikle bedre tjenester til pasienter og brukere i primærhelsetjenesten.

Ny fagprosedyre om barn med motoriske vansker publisert på Helsebiblioteket

​​​​​​​Vi gratulerer Etat for helsetjenester i Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet med utgivelse av ny fagprosedyre for ergoterapi og fysioterapi om motorisk usikkerhet hos barn!

Helse og omsorg tar viktig steg for å få tjenester som virker

Kommunenes helse- og omsorgstjenester har nå fått en helt ny måte å få oppdatert kunnskap som kan brukes til å utvikle tjenestene videre.

Kunnskapsoppsummeringer om demens og velferdsteknologi

Flere kunnskapsoppsummeringer fra pilotprosjektet med Kunnskapskommunen og FHI er nå klare, og legges ut for alle interesserte. Hva har disse oppsummeringene å si for helse- og omsorgstjenestene?

Nye kunnskapsoversikter skal utføres

Det har vært stort påtrykk av forslag til Kunnskapskommunens «Pilot for kunnskapoppsummeringer med kommunene». Av 57 nye forslag er 3 prioritert av prosjektets styringsgruppe.

Bergen får nøkkelrolle i forskningssamarbeid på Vestlandet

Bergen og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest får status som pilot for Regionalt samarbeidsorgan for forskning innen helse- og omsorgstjenester.

EU- midler til Vaksdal kommune

Vaksdal kommune er partner i et unikt EU-prosjekt med mål om å utvikle og teste ut modeller for å fremme digital- og innovasjonskompetanse hos helsepersonell.

Ny runde med kunnskapsoppsummeringer

I høst kan du igjen stille forslag til kunnskapsoppsummeringer som du ønsker gjennomført. Fristen for å stille forslag er 26. september.

Bergen vil bli vert for regionalt forskningsorgan på helse

Bergen kommune vil jobbe for å bli vertskommune for et regionalt samarbeidsorgan for forskning, innovasjon og utdanning i helsesektoren.

Fikk pris for forskning på musikkterapi

Griegakademiets senter for musikkterapiforskning fikk forsknings- og innovasjonsprisen under Kunnskapskommunekonferansen 2019.