Gå tilbake til:
Du er her:

Hva skjer?

Ny lansering av kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger

Kunnskapskommunen har den siste tiden utviklet et system for kunnskapsoppsummeringer for at kommuner i større grad skal bli aktive brukere av forskning. Nå utvides satsningen til hele Vestlandet.

Forskningssamarbeid mellom kommuner og forskningsinstitusjoner i vest

Regionalt Samarbeidsorgan Vest etableres nå som et nettverk mellom kommunene på Vestlandet og forskningssektoren i regionen. Hensikten er å skape en infrastruktur for relevant forskning for kommunene.

Fikk pris for forskning på personer med ruslidelser og hepatitt C

Vinneren av Kunnskapskommunens Forsknings- og innovasjonspris 2020 er professor i allmennmedisin og fastlege Lars T. Fadnes for hans ledelse av INTRO-HCV prosjektet.

"Bergen Barn" - et forskningsprosjekt om fysioterapeuters praksis til spedbarn i Bergen kommune

Formålet med forskningsprosjektet Bergen Barn har vært å knytte forskning og klinisk praksis nærmere hverandre for å utvikle bedre tjenester til pasienter og brukere i primærhelsetjenesten.

Ny fagprosedyre om barn med motoriske vansker publisert på Helsebiblioteket

​​​​​​​Vi gratulerer Etat for helsetjenester i Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet med utgivelse av ny fagprosedyre for ergoterapi og fysioterapi om motorisk usikkerhet hos barn!

Helse og omsorg tar viktig steg for å få tjenester som virker

Kommunenes helse- og omsorgstjenester har nå fått en helt ny måte å få oppdatert kunnskap som kan brukes til å utvikle tjenestene videre.

EU- midler til Vaksdal kommune

Vaksdal kommune er partner i et unikt EU-prosjekt med mål om å utvikle og teste ut modeller for å fremme digital- og innovasjonskompetanse hos helsepersonell.

Fikk pris for forskning på musikkterapi

Griegakademiets senter for musikkterapiforskning fikk forsknings- og innovasjonsprisen under Kunnskapskommunekonferansen 2019.

Bergen får nøkkelrolle i forskningssamarbeid på Vestlandet

Bergen og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest får status som pilot for Regionalt samarbeidsorgan for forskning innen helse- og omsorgstjenester.

Nye kunnskapsoversikter skal utføres

Det har vært stort påtrykk av forslag til Kunnskapskommunens «Pilot for kunnskapoppsummeringer med kommunene». Av 57 nye forslag er 3 prioritert av prosjektets styringsgruppe.