Gå tilbake til:
Du er her:

Hva skjer?

Nye kunnskapsoversikter skal utføres

Det har vært stort påtrykk av forslag til Kunnskapskommunens «Pilot for kunnskapoppsummeringer med kommunene». Av 57 nye forslag er 3 prioritert av prosjektets styringsgruppe.

Bergen får nøkkelrolle i forskningssamarbeid på Vestlandet

Bergen og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest får status som pilot for Regionalt samarbeidsorgan for forskning innen helse- og omsorgstjenester.

EU- midler til Vaksdal kommune

Vaksdal kommune er partner i et unikt EU-prosjekt med mål om å utvikle og teste ut modeller for å fremme digital- og innovasjonskompetanse hos helsepersonell.

Ny runde med kunnskapsoppsummeringer

I høst kan du igjen stille forslag til kunnskapsoppsummeringer som du ønsker gjennomført. Fristen for å stille forslag er 26. september.

Bergen vil bli vert for regionalt forskningsorgan på helse

Bergen kommune vil jobbe for å bli vertskommune for et regionalt samarbeidsorgan for forskning, innovasjon og utdanning i helsesektoren.

Fikk pris for forskning på musikkterapi

Griegakademiets senter for musikkterapiforskning fikk forsknings- og innovasjonsprisen under Kunnskapskommunekonferansen 2019.

Hvem fortjener Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris?

Kjenner du til gode forsknings- og innovasjonsprosjekter som har hatt positiv betydning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene?

Stor interesse for kunnskapsoppsummeringer i kommunene

Den pågående piloten for å utføre kunnskapsoppsummeringer for kommunene har vekket stort engasjement. Hele 66 forslag har kommet inn til fristen som gikk ut 25.mars.

Still forslag til kunnskapsoppsummeringer

Nå kan du som er ansatt i en av kunnskapskommunene stille forslag til relevante kunnskapsoppsummeringer eller vurderinger av tiltak/metode som du ønsker gjennomført.

Startskudd for pilotprosjekt med kommunene

Kunnskapskommunen begynte året med kick-off for et stort pilotprosjekt for kommunene. i prosjektet kan kommunene bestille kunnskapsoversikter på tema innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester.