RSS

Hva skjer?

Housing First for bedre helse og livskvalitet hos voksne bostedsløse

Gjennom bruk av forskningsomtale og et beslutningsstøtteverktøy, har Alver anbefalt oppstart av Housing First.

Bedre bruk av helsestatistikk for barn og unge

Bergen kommune og Kunnskapskommunen har gjennom prosjektet FolkeKommune etablert en metodikk for hvordan kommuner kan bruke helsestatistikk til å utvikle målrettede tjenester til barn og unge.

Publisert FHI-rapport om kunnskapsoppsummeringsprosjektet

FHI, Høgskulen på Vestlandet, Stavanger og Bergen kommune har utgitt en FHI-rapport som samler erfaringer med to utprøvinger (modeller) for et kunnskapsstøttesystem.

Forskningsomtaler: helseeffekt av langvakter og sammenhenger mellom langvakter og uønskede hendelser

Bergen kommune, ved Etat for tjenester til utviklingshemmede og Alver kommune ønsket å få vite hvordan lange vakter, 10 til 14,5 timer, både på dag og natt påvirker de ansatte og arbeidsplassen.

Forskningsomtale: digital oppfølging av pasienter med kroniske sår

Digital oppfølging av pasienter med kroniske sår gir trolig halvert risiko for amputasjon og noe kortere tid til sårtilheling, viser en systematisk oversikt fra 2020.

Stor satsing på forskning på vurderingsteam

Forskningsrådet har bevilget 16 millioner kroner til forskning på virkningene av vurderingsteam i hjemmetjenestene.

Tre forskningsomtaler om fallforebygging, gangtrening og egentrening

Forskere i Sør-Rogaland har skrevet forskningsomtaler basert på tre kunnskapsbehov.

Ny forskningsomtale: Musikkterapi etter hjerneslag

Musikkterapi for pasienter med afasi etter hjerneslag har positiv effekt på utfall knyttet til kommunikasjon og språk viser en oversikt over effektstudier fra 2021.

To forskningsomtaler om kompenserende tiltak i barnevernet

To oppsummerte oversikter viser til kompenserende tiltak som kan redusere risiko for akutt plassering av barn utenfor hjemmet og hindre frafall og underprestasjon i skolen.

Nye forskningsomtaler: Tiltak mot ensomhet blant eldre

Hva hjelper mot ensomhet og hvordan kan en kommune jobbe for å motvirke ensomhet blant eldre? To forskningsomtaler kan gi deg svar.