Tverrfaglig Forum

Tverrfaglig Forum er et møtested for dialog og faglig påfyll for alle ansatte, brukere og pårørende i 1. og 2.linjetjenesten innen psykiske helsetjenester.

 

 

Seminarene er åpne for alle interesserte, både fagfolk, brukere og pårørende. 

Ledelse  

Tverrfaglig Forum ledes av en gruppe "frivillige" innenfor 1. og 2. linjetjenesten valgt av de som møter på seminardagene. 

Gruppen består for tiden av  

Linda Garvik, Audun Pedersen,  Annette Paulsen, Lene Amina Tufte og Kurt Vildgren. 

Dersom du ønsker å få tilsendt invitasjoner til nye seminarer direkte på din e-post, send en e-post om dette til: Tverrfaglig.forum@bergen.kommune.no