Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådsavd. for kultur, mangfold og likestilling

Kulturarenaplan 2019-2030

Bystyret har vedtatt kulturarenaplan for Bergen kommune 2019-2030.

Kunstplan for Bergen 2018-2027

Bystyret har vedtatt plan for det profesjonelle kunstfeltet i Bergen 2018-2027.

Legger frem ny amatørkulturplan

Byrådet legger frem Bergen kommunes amatørkulturplan for 2018-2027.

En felles plan for arkiv, bibliotek og museum

Den såkalte «ABM-planen» som omfatter den kommunale politikken for arkiv, bibliotek, museer, inkludert kystkultur og fartøyvern frem til 2022.

Kulturstrategi for 2015-2025 for Bergen

Bystyret har vedtatt kulturstrategien 2015-2025 for Bergen.

Kulturplan for mennesker med utviklingshemming

Kultursatsingen for utviklingshemmede i Bergen kommune skal videreutvikles.

Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Bergen skal bli mer inkluderende og mangfoldig. Det er målsettingen i Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Planen ble vedtatt av bystyret i møte 22. mars 2017.