Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Byrådsavd. for kultur, mangfold og likestilling

Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031

Bystyret har vedtatt tiårsplan for museer og frivillig kulturvern.

Kulturstrategi for eldre 2021-2026

Bystyret har vedtatt kulturstrategien "Bergen - en aldersvennlig kunst- og kulturby", som gjelder for perioden 2021-2026.

Kulturarenaplan 2019-2030

Bystyret har vedtatt kulturarenaplan for Bergen kommune 2019-2030.

Kunstplan for Bergen 2018-2027

Bystyret har vedtatt plan for det profesjonelle kunstfeltet i Bergen 2018-2027.

Legger frem ny amatørkulturplan

Byrådet legger frem Bergen kommunes amatørkulturplan for 2018-2027.

Kulturstrategi for 2015-2025 for Bergen

Bystyret har vedtatt kulturstrategien 2015-2025 for Bergen.

Kulturplan for mennesker med utviklingshemming

Kultursatsingen for utviklingshemmede i Bergen kommune skal videreutvikles.

Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Bergen skal bli mer inkluderende og mangfoldig. Det er målsettingen i Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Planen ble vedtatt av bystyret i møte 22. mars 2017.

Plan for kunst, kultur og psykisk helse

Planen har som mål å sikre kunst- og kulturtilbud til mennesker med psykiske helseplager, og legger særlig vekt på kunst og kulturs egenverdi i menneskers liv.