Bystyresalen.
SE PÅ WEB-TV: Møtet ble ledet av ordfører Linn Kristin Engø (tv). Du kan se møtet på web-TV. Du kan også gå inn på enkeltsaker.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Les sakene fra bystyret onsdag 14. desember

Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2023 og økonomi- og handlingsplan for 2023-2026. Av andre saker er ny varaordfører, videreføring av fritt brukervalg og tiltak for å bevare biene i Bergen.

Bystyrets møte ble holdt i Det gamle Rådhus. Se kjøreplan for møtet.

Følg møtet på web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV (lenke åpnes i eget vindu). Møtet vil bli tekstet i etterkant. 

Eira Garrido med blomster og applaus
NY VARAORDFØRER: Eira Garrido ble valgt til ny varaordfører for den perioden Linn Kristin Engø er ordfører.
Bilde: Eva Hille

Vedtak

Økonomi, administrasjon og næring
Barn og ungdommer fra Bergen Musikkteater som synger
JULESTEMNING: Barn og ungdommer fra Bergen Musikkteater bidro med vakker sang under bystyrets middag.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Helse og omsorg


Barnehage og skole


Bymiljø


Se saksregisteret

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Se også: