bystyresalen
DIREKTE PÅ WEB-TV: Dette er bystyrets første møte etter sommeren. Det startet med byrådets budsjettfremlegging.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Se sakene og bystyret i opptak fra 27. september

Møtet startet med at byrådet overleverte budsjettforslag 2024 og økonomiplan 2024-2027. Av andre saker er drift av Bergen inkluderingssenter og bilfri bydel på Løvstakksiden.

Onsdag 27. september hadde Bergen bystyre sitt første møte for høsten i Det gamle Rådhus.  Her finner du kjøreplan for møtet.
 

Se bystyret på web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV.  (Sendingen ligger nå i opptak)
 

La frem budsjettforslag og økonomiplan

Møtet startet med at byrådet la frem og overleverte forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Budsjettdokumentene er lagt ut på denne siden.
 

På sakskartet:

For detaljer om hva bystyret vedtok i den enkelte sak, se protokoll som blir lagt ut her noen dager etter møtet. Oversikten under er skrevet før møtet. 

Kultur og idrett

Illustrasjon av Bergen inkluderingssenter
ÅPNER I 2024: Bystyret skal behandle sak om drift av Bergen inkluderingssenter. Det er også et pilotprosjekt for det internasjonale programmet Building Dignity, som handler om hvordan de bygde omgivelsene påvirker menneskerettighetene.

Bymiljø

Illustrasjon av Dokken
SJØBUNNEN: Bystyret skal vedta arealplan for Dokken. Planen skal legge til rette for at byutviklingsområdet Dokken kan ta imot overskuddsmasser og danne et grunnlag for fremtidig nytt byggeland i sjø. Det er kun sjøbunnen som reguleres.
Bilde: Bergen kommune

Helse og omsorg

Person på sentralbord
STATUS: Bystyret får blant annet statusmelding fra Bergen Legevakt. Legevakten innførte i 2022 ny nasjonal praksis hvor innbyggere bør ringe før oppmøte.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Barnehage og skole

bildet viser en frodig skolehage
SKOLEHAGE: Bystyret skal ta stilling til et representantforslag om skolehager på alle skoler. Bildet er fra skolehagen på Liland skole.
Bilde: Trude Haugen

Økonomi og administrasjon

ikoner for bærekraftsmålene
BÆREKRAFTSMÅL: Bystyret får orientering om byrådets årlige rapport med status for kommunens arbeid med FNs bærekraftsmål.

Videre på internett