RSS

Bystyreutvalgene (felles)

Opplæringsrunde to for nye folkevalgte januar 2020

Bystyrets kontor hadde den 30. oktober en introduksjonsopplæring for nye representanter og vararepresentanter til bystyret, og tirsdag 28. januar ble det avholdt en oppfølgingssamling for de nyvalgte.

Opplæring om utvalgenes arbeid med tilsyn og kontroll

Tirsdag 28. januar 2020 var det en samling for bystyreutvalgene sine arbeidsutvalg sammen med kontrollutvalgets leder og nestleder og sekretariat. Tema for samlingen var tilsyn og kontroll.