Gå tilbake til:
Du er her:

Bystyreutvalgene (felles)

Opplæringsrunde to for nye folkevalgte januar 2020

Bystyrets kontor hadde den 30. oktober en introduksjonsopplæring for nye representanter og vararepresentanter til bystyret, og tirsdag 28. januar ble det avholdt en oppfølgingssamling for de nyvalgte. Enkelte av temaene fra introduksjonsopplæringen 30. oktober ble gjennomgått på nytt.

(29.01.2020)

Opplæring om utvalgenes arbeid med tilsyn og kontroll

Tirsdag 28. januar 2020 var det en samling for bystyreutvalgene sine arbeidsutvalg sammen med kontrollutvalgets leder og nestleder og sekretariat. Tema for samlingen var tilsyn og kontroll, og hvordan arbeidsutvalgene best kan legge til rette for bystyreutvalgene sitt ansvar for tilsyn og kontroll.

(29.01.2020)

Komite for fullmakter og politisk styringssystem på studietur

Komite for fullmakter og politisk styringssystem var fra 29. til 31. mars 2017 på en studiereise til Gøteborg og Stockholm.

(03.05.2017)

Tilsyn og kontroll for komiteenes arbeidsutvalg 26 april 2016

Her finner du presentasjonene fra samlingen om tilsyn og kontroll

(27.04.2016)