Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for barnehage, skole og idrett

Innkalling av resultatenheter 16. juni 2020

Du finner programmet og alle presentasjonene her.

Temadag om psykisk helse hos barn og unge og kriminalitesforebyggende arbeid

Utvalg for barnehage, skole og idrett hadde den 9. juni temadag/opplæring om psykisk helse hos barn og unge og kriminalitetsforebyggende arbeid av kommune og politi.

Innspill til budsjett 2020, utvalg for barnehage, skole og idrett

Utvalg for barnehage, skole og idrett holdt den 12. november fra kl. 16 et møte der lag, organisasjoner og privatpersoner kunne komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020.

Innkalling av resultatenhete i forbindelse med årsmelding

Komite for barnehage, skole og idrett innkalte den 28. mai resultatenheter innenfor sitt ansvarsområde i forbindelse med årsmeldingen for 2018.

Seminar med barnehagenes foreldreutvalg

Komite for barnehage, skole og idrett hadde 10. januar seminar med foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalgene (SU)i barnehagene.

Byråd Valhammer presenterte budsjettforslag for 2019

Byråden presenterte 6. november 2018 byrådets budsjettforslag innenfor komiteens ansvarsområde, og det var muntlige innlegg fra ePekebok AS og Idrettscampus Bergen.

Seminar om digitalisering i skole og barnehage

Tema for seminaret var prosjektet ‘Smart oppvekst’, om Bergen kommune sin overordnede tekning rundt digitalisering, brukerfokus, tjenestedesign og samskiping, og bruk av teknologi i undervisningen.

Komite for barnehage, skole og idrett kalte 31. mai inn resultatenheter i sitt arbeid med årsmeldingen for 2017.

I år var i alt 14 enheter fra ulike deler av tjenesteapparatet som sorterer inn under komite for barnehage, skole og idrett sitt ansvarsområde innkalt, og representanter fra barnehage og skole.

Seminar om ‘Handlingsplan for bruk og drift av kunstgressbaner’

Komite for barnehage, skole og idrett arrangerte i forbindelse med den kommende saken om ‘Handlingsplan for bruk og drift av kunstgressbaner’ et seminar den 4. april 2018.

Befaring og seminar om bergenskolen

I april skal komiteen behandle Kvalitetsmelding for bergensskolen. Onsdag 07. mars reiste komiteen på befaring.