RSS

Utvalg for barnehage, skole og idrett

Innkalling av resultatenheter – Utvalg for barnehage, skole og idrett

Utvalg for barnehage, skole og idrett holdt 13. juni 2023 møte med presentasjoner fra innkalte resultatenheter.

Orienteringer i utvalg for barnehage, skole og idrett, 14.03.2023

Ubsi fikk i sitt møte den 14.03.2023 muntlig innlegg fra Bergen sanitetsforening, samt flere orienteringer fra byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Presentasjonene er tilgjengelig her.

Orientering i Utvalg for barnehage, skole og idrett

UBSI fikk presentert resultatene av forvaltningsrevisjonen av kvalitet i barnehager i Bergen kommune, samt budsjett 2023. Det ble også holdt et muntlig innlegg om krav til undervisning for blinde.

Barnevernsreformen - presentasjoner etter seminar for utvalg

Mandag 17. oktober ble det arrangert seminar for Utvalg for helse og sosial og Utvalg for barnehage, skole og idrett. Tema var barnevernsreformen, også omtalt som oppvekstreformen.

Studietur for utvalg for barnehage, skole og idrett

Utvalg for barnehage skole og idrett var på studietur til København fra 25. til 27. september 2022.

Utvalg for barnehage, skole og idrett: Høring om spesialundervisning

Utvalg for barnehage, skole og idrett hadde høring om spesialundervisning 7. september 2022

Innspill til budsjett 2020, utvalg for barnehage, skole og idrett

Utvalg for barnehage, skole og idrett holdt den 12. november fra kl. 16 et møte der lag, organisasjoner og privatpersoner kunne komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020.