Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for finans, kultur og næring

Innspillsmøte til Bergen kommunes budsjett for 2020

Utvalg for finans, kultur og næring holdt den 13. november et møte der lag og organisasjoner kom med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020.

Møte i nytt utvalg for finans, kultur og næring

Utvalg for finans, kultur og næring hadde 6. november sitt første utvalgsmøte etter valget. Utvalget har 15 medlemmer og ni av de elleve partiene som er valgt inn i bystyret er representert i utvalget

Presentasjoner til komite for finans, kultur og næring

Komite for finans, kultur og næring fikk i møte 02.10.19 orienteringer om pensjonsreformen og byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 -2023.

Orienteringer i komite for finans, kultur og næring

Komite for finans, kultur og næring fikk i møte den 12.06.19 orienteringer om Bergen kommunes 1. tertialrapport 2019 og om Friskus AS.

KFKN fikk i møte den 8. mai orienteringer om Bergen kommunes årsmelding for 2018.

Presentasjonen fra byrådsavdeling for klima, kultur og næring ligger ved.

Orientering i komite for finans, kultur og næring

Komite for finans, kultur og næring fikk i begynnelsen av komitemøte den 20.2.19 orienteringer fra ulike eksterne konsulentselskap og Etat for utbygging angående rådhuset.

KFKN orientert om ASSS-rapport og forslag til ny eierskapsmelding

Begge presentasjonene kan lastes ned her.

Orientering om asbestsituasjonen i Bergen rådhus i KFKN, 7. november 2018

Komite for finans, kultur og næring fikk i begynnelsen av møte en orientering fra byråd Dag Inge Ulstein om asbest situasjonen i rådhuset og tilstanden til rådhusets fasade.

Komite for finans, kultur og næring inviterte til innspill om budsjett 2019

30. oktober holdt komiteen åpent møte hvor de som ønsket å komme med innspill til budsjettforslaget for 2019 innen komiteens ansvarsområde kunne komme å presentere sine innspill.