RSS

Utvalg for finans, kultur og næring

Innspill til budsjett 2023 i utvalg for finans, kultur og næring

Utvalg for finans, kultur og næring holdt den 9. november møte der foreninger, organisasjoner og privatpersoner kunne komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2023.

Orientering i ufkn 31. august 2022

Orienteringer fra: Vest Norsk Brüsselkontor, Bergen Næringsråd og Invest in Bergen ligger vedlagt

Presentasjoner: oppstart eierskapsmelding 2022 og datasikkerhet

Utvalg for finans, kultur og næring fikk i møte den 09.02.22 orienteringer om Bergen kommunes arbeid med datasikkerhet og oppstart av arbeid med en ny eierskapsmelding.

Innspillsmøte til Bergen kommunes budsjett for 2020

Utvalg for finans, kultur og næring holdt den 13. november et møte der lag og organisasjoner kom med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020.

Møte i nytt utvalg for finans, kultur og næring

Utvalg for finans, kultur og næring hadde 6. november sitt første utvalgsmøte etter valget. Utvalget har 15 medlemmer og ni av de elleve partiene som er valgt inn i bystyret er representert i utvalget