Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for finans, kultur og næring

«Omorganisering av vann- og avløpssektoren i Bergen kommune»

UFKN fikk i utvalgsmøte 13.01.21 orienteringer fra ulike aktører i forbindelse med behandling av sak «Omorganisering av vann- og avløpssektoren i Bergen kommune» Les presentasjonene her.

Orienteringer i UFKN-møte 2. desember

UFKN fikk i møte den 2. desember orienteringer fra byråd for finans, kultur og næring.

Innspill til budsjett 2021, utvalg for finans, kultur og næring

Utvalg for finans, kultur og næring holdt 18.11.20 møte for muntlig innlegg ang. Bergen kommunes budsjett for 2021. Her kan du presentasjonene, programmet er vedlagt.

Orienteringer om budsjett 2021, utvalg for finans, kultur og næring

Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt og finansbyråd Erlend Horn orienterte om byådets forslag til budsjett 2021 i utvalget

Orientering i UFKN 30. september 2020

Utvalg for finans, kultur og næring fikk i begynnelsen av utvalgsmøte den 30.09.2020 en orientering angående «Griegkvartalet» og en orientering fra BIR AS.

Orientering om pågående arbeid ved kontrollutvalget 26. august 2020

Orientering fra Deloitte og leder for kontrollutvalget om pågående arbeid med Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023.

Innspillsmøte til Bergen kommunes budsjett for 2020

Utvalg for finans, kultur og næring holdt den 13. november et møte der lag og organisasjoner kom med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020.

Møte i nytt utvalg for finans, kultur og næring

Utvalg for finans, kultur og næring hadde 6. november sitt første utvalgsmøte etter valget. Utvalget har 15 medlemmer og ni av de elleve partiene som er valgt inn i bystyret er representert i utvalget

Presentasjoner til komite for finans, kultur og næring

Komite for finans, kultur og næring fikk i møte 02.10.19 orienteringer om pensjonsreformen og byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 -2023.