Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for helse og sosial

Orientering i utvalg for helse og sosial fra byombudet

Utvalg for helse og sosial fikk den 19. februar en orientering fra byombud Erik Dahl om Bergen kommunes ombudsordning.

Heldags opplæring i psykisk helsetilbud i Bergen kommune

Utvalg for helse og sosial hadde den 5. februar en heldags opplæring i tilbudene som blir gitt innen psykisk helse i Bergen kommune.

(06.02.2020)

Opplæring utvalg for helse og sosial

Fra og med januar 2020 holder utvalg for helse og sosial sine utvalgsmøter i Grand Hotell Terminus, møterom Elise Dethloff.

(16.01.2020)

Opplæring i utvalg for helse og sosial

Den 7. januar fra kl 16.00 – 20.00 fikk utvalg for helse og sosial en intensiv og omfattende gjennomgang av følgende temaer: Styrende lovverk og gjeldende planer vedr helse- og omsorgstjenestene, sosialtjenesten og barneverntjenesten. I tillegg ble det gitt en orientering om etatene og resultatenhetene som hører inn under utvalgets ansvarsområde.

(08.01.2020)

ASSS analyse og statistikk 2018 for utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial fikk i sitt møte 4. desember en orientering fra finansdirektør Kristin Ulvang i Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom om ASSS-rapporten vedrørende de ansvarsområdene som hører inn under helse- og sosialutvalget.

(05.12.2019)

Kirkens Bymisjon orienterte om rapporten «Snakk om fattigdom for utvalg for helse og sosial i utvalgsmøtet 4. desember.

«Snakk om fattigdom» er Kirkens Bymisjons rapport om barn som vokser opp i fattigdom i Norge. Rapporten er laget i samarbeid med Respons Analyse og ble utgitt i november 2019.

(05.12.2019)

Orientering fra barnevernsutvalget i utvalg for helse og sosial

Rune Fjeld som leder arbeidet med å granske 10 barnevernsaker i Bergen kommune, orienterte helse- og sosialutvalget den 4. desember om hvor langt barnevernutvalget er kommet i arbeidet.

(05.12.2019)

Innspillsmøte til budsjett 2020, utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial holdt den 13. november et møte der lag, organisasjoner og privatpersoner kan komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020. Det møtte i alt ni organisasjoner.

(14.11.2019)

Første møte i nytt utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial hadde onsdag 6. november sitt første utvalgsmøte etter valget. Utvalget har 17 medlemmer, og er sammen med utvalg for miljø og byutvikling som også har 17 medlemmer de to største utvalgene i bystyret. Ti av de elleve partiene som er valgt inn i bystyret er representert i utvalg for helse og sosial.

(07.11.2019)

Høring om elektronisk pasientjournalsystem og avvikshåndtering

Komite for helse og sosial avholdt 12. juni en åpen høring om elektronisk pasientjournalsystem og avvikshåndtering ved Bergen legevakt/ Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet (ØHD).

(13.06.2019)