Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for helse og sosial

Temadag i utvalg for helse og sosial, torsdag 15. oktober 2020

Følgende var tema: • Kommunale tjenester til kommunens eldre • Psykisk helsetilbud • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Alle presentasjonene og programmet kan leses her.

Utvalg for helse og sosial innkalte resultatenheter

Som en del av arbeidet med å behandle Bergen kommunes årsmelding, innkalte utvalg for helse og sosial den 3. juni en rekke kommunale enheter for å redegjøre for ulike problemstillinger.

Orientering i utvalg for helse og sosial fra byombudet

Utvalg for helse og sosial fikk den 19. februar en orientering fra byombud Erik Dahl om Bergen kommunes ombudsordning.

Heldags opplæring i psykisk helsetilbud i Bergen kommune

Utvalg for helse og sosial hadde den 5. februar en heldags opplæring i tilbudene som blir gitt innen psykisk helse i Bergen kommune.

Opplæring utvalg for helse og sosial

Fra og med januar 2020 holder utvalg for helse og sosial sine utvalgsmøter i Grand Hotell Terminus, møterom Elise Dethloff.

Opplæring i utvalg for helse og sosial

Den 7. januar fikk utvalg for helse og sosial en intensiv og omfattende opplæring.

Kirkens Bymisjon orienterte om rapporten «Snakk om fattigdom for utvalg for helse og sosial i utvalgsmøtet 4. desember.

«Snakk om fattigdom» er Kirkens Bymisjons rapport om barn som vokser opp i fattigdom i Norge. Rapporten er laget i samarbeid med Respons Analyse og ble utgitt i november 2019.

ASSS analyse og statistikk 2018 for utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial fikk 4. desember en orientering fra finansdirektør Kristin Ulvang i Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom om ASSS-rapporten.

Orientering fra barnevernsutvalget i utvalg for helse og sosial

Rune Fjeld som leder arbeidet med å granske 10 barnevernsaker i Bergen kommune, orienterte helse- og sosialutvalget den 4. desember om hvor langt barnevernutvalget er kommet i arbeidet.

Innspillsmøte til budsjett 2020, utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial holdt den 13. november et møte der lag, organisasjoner og privatpersoner kan komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2020. Det møtte i alt ni organisasjoner