Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for helse og sosial

Webinar om Boligmelding 2020-2026, utvalg for helse og sosial, tirsdag 2. februar 2021

Utvalg for helse og sosial avholdt tirsdag 2. februar 2021 et webinar om «Boligmelding 2020-2026».

Orientering: Plan for områdesatsning

Utvalg for helse og sosial fikk i begynnelsen av sitt møte 30. november en orientering om hovedtrekkene i «Plan for områdesatsing 2020-2024».

Innspill til budsjett 2021, utvalg for helse og sosial

I alt 25 organisasjoner holdt innlegg for utvalg for helse og sosial i utvalgets møte den 11. november 2020.

Orienteringer om budsjett 2021

Utvalg for helse og sosial fikk i begynnelsen av utvalgsmøtet den 2. november en orientering fra fagbyrådene om byrådets forslag til budsjett for 2021 innenfor det som er utvalget sine områder.

Temadag i utvalg for helse og sosial, torsdag 15. oktober 2020

Følgende var tema: • Kommunale tjenester til kommunens eldre • Psykisk helsetilbud • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Alle presentasjonene og programmet kan leses her.

Utvalg for helse og sosial innkalte resultatenheter

Som en del av arbeidet med å behandle Bergen kommunes årsmelding, innkalte utvalg for helse og sosial den 3. juni en rekke kommunale enheter for å redegjøre for ulike problemstillinger.

Orientering i utvalg for helse og sosial fra byombudet

Utvalg for helse og sosial fikk den 19. februar en orientering fra byombud Erik Dahl om Bergen kommunes ombudsordning.

Heldags opplæring i psykisk helsetilbud i Bergen kommune

Utvalg for helse og sosial hadde den 5. februar en heldags opplæring i tilbudene som blir gitt innen psykisk helse i Bergen kommune.

Opplæring utvalg for helse og sosial

Fra og med januar 2020 holder utvalg for helse og sosial sine utvalgsmøter i Grand Hotell Terminus, møterom Elise Dethloff.

Opplæring i utvalg for helse og sosial

Den 7. januar fikk utvalg for helse og sosial en intensiv og omfattende opplæring.