Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Utvalg for helse og sosial

Innspill til budsjett 2023, utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial holdt tirsdag 1. november innspillsmøte til budsjett der foreninger, organisasjoner og privatpersoner kunne komme med innspill til byrådets forslag til budsjett for 2023.

Barnevernsreformen - presentasjoner etter seminar for utvalg

Mandag 17. oktober ble det arrangert seminar for Utvalg for helse og sosial og Utvalg for barnehage, skole og idrett. Tema var barnevernsreformen, også omtalt som oppvekstreformen.

Studietur for utvalg for helse og sosial

Utvalg for helse og sosial var på studietur til København fra 25. til 27. september 2022.

Høring om barneverntjenesten i utvalg for helse og sosial, 24. august 2022

Utvalg for helse og sosial holdt onsdag 24. august 2022 fra kl. 09.00 – 15.00 høring på bakgrunn av funn fra Deloitte sin forvaltningsrevisjon om Barnevernstjenesten i Bergen.

Høring om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i utvalg for helse og sosial, mandag 30. mai 2022

Utvalg for helse og sosial holdt mandag 30.05.2022 fra 09-15.30 høring om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på hotell Terminus. Presentasjonene som ble holdt ligger vedlagt artikkelen.

Orientering: Plan for områdesatsning

Utvalg for helse og sosial fikk i begynnelsen av sitt møte 30. november en orientering om hovedtrekkene i «Plan for områdesatsing 2020-2024».

Heldags opplæring i psykisk helsetilbud i Bergen kommune

Utvalg for helse og sosial hadde den 5. februar en heldags opplæring i tilbudene som blir gitt innen psykisk helse i Bergen kommune.

Opplæring utvalg for helse og sosial

Fra og med januar 2020 holder utvalg for helse og sosial sine utvalgsmøter i Grand Hotell Terminus, møterom Elise Dethloff.

Opplæring i utvalg for helse og sosial

Den 7. januar fikk utvalg for helse og sosial en intensiv og omfattende opplæring.

Kirkens Bymisjon orienterte om rapporten «Snakk om fattigdom for utvalg for helse og sosial i utvalgsmøtet 4. desember.

«Snakk om fattigdom» er Kirkens Bymisjons rapport om barn som vokser opp i fattigdom i Norge. Rapporten er laget i samarbeid med Respons Analyse og ble utgitt i november 2019.