RSS

Utvalg for miljø og byutvikling

Studietur til Antwerpen og Gent

Utvalg for miljø og byutvikling var på studietur til Antwerpen og Ghent 7. – 9. september 2022.

Utvalg for miljø og byutvikling hadde torsdag 3. november møte for muntlige innlegg og innspill til budsjett for 2023.

I innspillsmøtet kom foreninger, organisasjoner og privatpersoner med innspill til byrådets forslag til budsjettet.

Første møte i nytt utvalg for miljø og byutvikling

Utvalg for miljø og byutvikling hadde torsdag 7. november sitt første utvalgsmøte etter valget. Utvalget hadde sitt første formøte for muntlige innlegg til sakene på sakskartet tirsdag 5. november.

Fortetting med kvalitet

Komite for miljø og byutvikling fikk i formøte 19. februar 2019 en times orientering om fortetting med kvalitet.

Høring om saksgang- og behandlingstid av plan- og byggesaker

Komite for miljø og byutvikling avholdt 18. oktober 2018 høring om saksgang- og behandlingstid av plan- og byggesaker i Bergen kommune.