Gå tilbake til:
Du er her:

Utvalg for miljø og byutvikling

Orientering om byvekstavtale

Tirsdag 14. januar 2020 informerte fylkesmann Lars Sponheim og byråd Thor Håkon Bakke om forslag til byvekstavtale for bergensområdet for 2019-2029.

Første møte i nytt utvalg for miljø og byutvikling

Utvalg for miljø og byutvikling hadde torsdag 7. november sitt første utvalgsmøte etter valget. Utvalget hadde sitt første formøte for muntlige innlegg til sakene på sakskartet tirsdag 5. november.

Fortetting med kvalitet

Komite for miljø og byutvikling fikk i formøte 19. februar 2019 en times orientering om fortetting med kvalitet.

Høring om saksgang- og behandlingstid av plan- og byggesaker

Komite for miljø og byutvikling avholdt 18. oktober 2018 høring om saksgang- og behandlingstid av plan- og byggesaker i Bergen kommune.

Fellesmøte mellom KMBY og MISA

Torsdag 6. september 2018 ble det avholdt et fellesmøte mellom komite for miljø og byutvikling (KMBY) og utval for miljø og samferdsel (MISA) fra Hordaland fylkeskommune.

Informasjon om status for arbeidet med kommuneplanens arealdel

I sitt formøte den 8. mai 2018 fikk komite for miljø og byutvikling informasjon om status for byrådets arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel (KPA).

Bergen og Omland friluftsråd

10. april 2018 var komite for miljø og byutvikling på besøk hos Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) på Helleneset.

Befaring til Haukåsvassdraget

KMBY var 10. april 2018 på befaring til Haukåsvassdraget. Miljøsjef H. Bjordal og vassdragsforvalter O. R. Sandven informerte om viktige faktorer for å få en god og sunn bestand av elvemuslinger.

Rullering av kommuneplanens arealdel

I forkant av komite for miljø og byutvikling sitt møte 5. oktober 2017 informerte byrådsavdeling for byutvikling om byrådets høringsutkast til ny arealdel av kommuneplanen.

Presentasjon av viktige aktører innen natur og friluftsliv

Til komite for miljø og byutvikling sitt formøte 3. oktober 2017 hadde komiteen invitert tre organisasjoner som arbeider innen feltet natur og friluftsliv til å informere om virksomhet sin.