Presentasjoner fra UHSO 17. januar 2024

Utvalg for helse og sosial hadde i sitt møte 17. januar både muntlige innlegg og orienteringer. De presentasjonene som ble vist kan du finne her.