Gå tilbake til:
Du er her:

Papirløse møter

Utsending av saksdokumenter

Bergen kommune har gått over til papirløs behandling av politiske saker i alle bystyrets organer

Installering av program på tavlepcer

Hvilke program som er tilgjengelige og lov å installere på tavle-pcene avgjøres av IKT Drift. Her finner du informasjon hvordan du installerer programmer og hvordan du melder inn ønsker om program som ikke er tilgjengelig.

(05.07.2012)