Gå tilbake til:
Du er her:

Papirløse møter

Utsending av saksdokumenter

Bergen kommune har gått over til papirløs behandling av politiske saker i alle bystyrets organer

Installering av program på tavlepcer

Hvilke program som er tilgjengelige og lov å installere på tavle-pcene avgjøres av IKT Drift. Les mer om hvordan du installerer program og hvordan du melder ønsker om program som ikke er tilgjengelig.