Utsending av saksdokumenter

Bergen kommune benytter papirløs behandling av politiske saker i alle bystyrets organer

Saksdokumentene til disse utvalgene blir produsert og distribuert elektronisk. De folkevalgte blir informert via e-post fra Bystyrets kontor om at saksdokumentene er tilgjengelige. Noen laster ned saksdokumentene til OneNote på egen pc , noen leser dem i  FirstAgenda Prepare og noen leser dem direkte fra kommunens nettsider.

Bystyret
Ca. 10 dager før oppsatt bystyremøte er saksdokumenter tilgjengelige. Bystyrets medlemmer og varamedlemmer får varsel om dette på e-post fra Bystyrets kontor. Eventuelle ettersendelser av dokumenter blir varslet på e-post.

Bystyreutvalgene
Ca. en uke før oppsatte utvalgsmøter er saksdokumentene tilgjengelige. Utvalgets medlemmer og varamedlemmer får varsel om dette på e-post fra Bystyrets kontor. Eventuelle ettersendelser av dokumenter blir varslet på e-post .

Forretningsutvalget
Fredag før oppsatt møte i forretningsutvalget er saksdokumentene tilgjengelige. Medlemmer får beskjed om dette på e-post fra Bystyrets kontor. Eventuelle ettersendelser av dokumenter blir varslet på e-post.

Valgstyret
Ca. en uke før oppsatt møte er saksdokumenter tilgjengelige. Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer får varsel om dette på e-post fra Bystyrets kontor. Eventuelle ettersendelser av dokumenter blir varslet på e-post.

Klagenemnden
Klagenemndens medlemmer får en ca. en uke før oppsatt møte varsel på e-post fra Bystyrets kontor at saksdokumenter er tilgjengelige i FirstAgenda Prepare. De aller fleste av sakene som behandles av klagenemnden er unntatt offentlighet, og møtene er derfor lukket for publikum.

Kontrollutvalget
Saksdokumenter er tilgjengelige ca. en uke før oppsatt møte i kontrollutvalget. Utvalgets medlemmer får beskjed om dette på e-post fra Kontrollutvalgets sekretariat. Eventuelle ettersendelser av dokumenter blir varslet på e-post.