RSS

Plikter og rettigheter

Økonomiregisteret for folkevalgte

Bystyret har vedtatt at kommunen skal ha et økonomiregister som omfatter bystyrets medlemmer, varamedlemmer, kontrollutvalget, klagenemnden og byrådet

Plikter og rettigheter

Her får du en oversikt over de viktigste plikter og rettigheter du som folkevalgt har.