Gå tilbake til:
Du er her:
Strategi skal gi retning og rammer
Fra containerhavn til ny bydel på Dokken
Bilde: Christine Hvidsten

Overordnet strategi skal gi retning og rammer

Vi skal utarbeide en overordnet strategi som skal gi retning og nødvendige rammer for utviklingen av Dokken.

Forslag til overordnet strategi er på høring, med frist for innspill 5. februar

Planlegging, gjennomføring og utvikling av Dokken kan ta opptil flere tiår. For å kunne prioritere og koordinere prosjekter og aktiviteter som skal pågå over så lang tid trenger vi felles mål og et fremtidsbilde som konkretiserer visjonen og hjelper oss å kommunisere hva vi ønsker å få til. Tydelige strategiske mål vil ytterligere konkretisere hvordan vi kan få det til. 

Overordnet strategi skal gi nødvendig retning, rammer og føringer for det videre utviklingsarbeidet på Dokken. En viktig del av arbeidet er å finne ut hvordan vi mest hensiktsmessig kan etterprøve at bydelen realiseres i tråd med visjonen og de strategiske målene som fastsettes. 

For å  inspill til den overordnet strategien lyste vi ut parallelloppdrag  der tre inviterte konsulent team med relevant kompetanse innen byutvikling, samfunnsutvikling, eiendomsutvikling, bærekraft med mer delte sin kunnskap og ga oss innspill i tidlig fase av utviklingsarbeidet

Sammen med innspill fra eksterne interessenter og aktører, internt i kommunen, og fra Bergens innbyggere, vil vi sette sammen strategien som skal lede det fortsatte arbeidet.

Forslag til overordnet strategi er på høring, med frist for innspill 5. februar.


Følg oss på