Skostredet 5 fasade
Skostredet 5 - fasadetegning fra byggesak i 1916
Bilde: Byarkivet

Glimt fra bygningshistorien

Byarkivet gjennomgikk i 2015 bygningssjefens forhandlingsprotokoller på oppdrag fra Byantikvaren, og fant en hel del informasjon om Skostredet 5 - rode 19_6 som gjengis i utdrag her.

● Dato 2.10.1879: Garver Moldestad ønsker å rive ned nåværende garverbod i Skostredet og oppføre ny garverbod, 18 alen dyp, 2 etasjer inntil lovlig høyde, med takfall til alle sider. På gårdens søndre side oppføres likeledes en 2 etasjers garverbod omtrent 20 alen i hver kant til lovlig høyde med takfall til alle sider. I bodenes andre etasje innredes arbeidsrom med ovn, og ved vestsiden av søndre garverbod anbringes lovlig privet i særskilt utbygg. For å få plass til sistnevnte garverbod nedrives også den nåværende sydvestre garverbod. Kommisjonen påpekte at boden mot Skostredet måtte ha murbekledning på fasaden, men hadde ellers intet at erindre.

● Dato 18.12.1879: Garver Moldestad ønsker å påbygge garveriet i Skostredet til lovlig høyde i 2. etasje med takfall til alle sider. I bygningen oppføres 2 loddpiper med 2 «kogeovne» i verkstedene. Antallet på verkstedene kan han ikke oppgi. Skuret på vestsiden aktes likeledes påbygget som en fløybygning inntil lovlig høyde, med takfall til alle sider. Skuret blir i øverste etasje tørkeskur. Kommisjonen bemerker murkledningsplikt. Også en bemerkning om at kommisjonen anser skuret for å være i ekspropriabel stand.

● Dato 26.1.1882: Garver Moldestad vil nedrive 2. etasje av garveribygning og forhøye den inntil 7 alen og overbygge 2. etg. bjelkelag så høyden til gesimsens overkant blir 14 alen, i denne bygning innbefattes en 1 etasjes tilbygning på nordsiden, takfall til alle sider. Bygningen innredes til verksteder og tørkeloft, muligens anbringes 1 ovnsværelse på lemmen. Privetene i denne bygningen rykkes ned på plassen av rekvirenten til eiendommen i 17de rode nr. 38 hvor de anbringes i 12 tommers avstand fra nabogrunn. Spiskammer til bygningen (til sistnevnte grunn) påbygges inntil 14 alen i høyeste kant således at hovedtaket i flukt forlenges utover denne bygningen. Intet at erindre.

● Dato 12.3.1885: Garver Moldestad ville påbygge den på plassen værende bod, hvis første etasje er blitt forandret fra stenderverk til mur, en tredje etasje inntil 14 alens høyde med takfall til alle sider.  I boden oppføres en skorstenspipe. Naboen bemerket at rekvirenten for få år siden, og etter at dom var falt i den mot ham anlagte sak, hvorved han ..... sin rett til ytterligere at påbygge plassen, har utvidet boden i betydelig grad, liksom den også er blitt forhøyet. Intet at erindre.

● Dato 18.6.1885: Moldestad aktet ihht. fremlagte tegninger og beskrivelser å oppføre en dampkjele i 2. etg. av boden, med 2 hestekrefter. Maskinen skal brukes til drift av den valse som er oppstilt i hovedbygningen (garveriet) som hittil har vært drevet med håndkraft. Flere naboer bemerket at apparatet, med sin støy og ildsfarlighet, i høy grad vil være sjenerende og trolig også verdinedsettende for deres eiendommer. Da de anså bebyggelse på det tidligere eksproprierte området ulovlig, la de ned protest.

Vi gjør oppmerksom på at teksten i protokollene ikke er gjengitt i sin helhet, men i noe omskrevet og forkortet versjon. Innførslene i bygningssjefens forhandlingsprotokoller er kun en oversikt over hva byggherren planla å gjøre. Det er ikke undersøkt i kopibøkene hva som ble utført av de ulike endringene.

Folketelling 1928:

Utleieleilighet med 2 værelser samt kjøkken Husleie kr.208 pr.år. Boligen er uten elektrisk lys pg har 4 beboere:

  • Hr. Frithjof Andersen, f.31/1-1887 i Oslo, pengeskapsmed, gift
  • Fru Birgit Andersen f. 25/5-1891 i Bergen, ansatt hos smedmester Larsen
  • Solveig Marie Andersen, f.16/9-1919 
  • Borghild Alvilde Andersen, f. 8/9-1921

Huseier er Lars Joh. Larsen, han bor i Harald Haarfagresgd. 5. Huset er uten bebodd kjelder, har 2 1/2 etage med kvist. Utleieleiligheten er på kvisten, 1. og 2. etage inneholder verksteder.

Kilde: Bergen Byarkiv, Ingfrid Bækken