Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Verdensarven Bryggen

Ny forvaltningsplan for verdensarvstedet Bryggen

Det er utarbeidet en ny forvaltningsplan for verdensarvstedet Bryggen (2021-2025) som erstatter tidligere plan fra 2005. Planen ble vedtatt av Verdensarvrådet 01.12.2020 og handlingsplanen 20.04.2021.

Hva er egentlig verdensarv? Bryggen som verdensarv

Denne presentasjonen gir en kort innføring i hva verdensarv er og om Bryggen som verdensarvsted.

Verdensarvstedet Bryggen

Bryggen ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1979 som en av de aller første innskrivingene på listen (nr 59).

Slik forvaltes Bryggen

Hvert verdensarvsted skal ha et verdensarvråd, en verdensarvkoordinator og et verdensarvsenter. Det har også Bryggen.

Fra det løpende arbeidet i Verdensarvrådet og fagrådet

På denne nettsiden finner du referater og møteplan for arbeidet i Verdensarvrådet og fagrådet.