Gå tilbake til:
Du er her:

Verdensarven Bryggen

Verdensarvstedet Bryggen

Bryggen ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1979 som en av de aller første innskrivingene på listen (nr 59).

Slik forvaltes Bryggen

Hvert verdensarvsted skal ha et verdensarvråd, en verdensarvkoordinator og et verdensarvsenter. Det har også Bryggen.