RSS

Verdensarven Bryggen

Åpent møte verdensarv og klimasårbarhet

Hvilke klimaendringer vil vi merke mest i Bergen og hvordan vil de påvirke verdensarvverdiene på Bryggen? Åpent møte, onsdag 19.april 2023 kl. 18:00 i Byantikvarens lokaler, Skostredet 5

Ny forvaltningsplan for verdensarvstedet Bryggen

Det er utarbeidet en ny forvaltningsplan for verdensarvstedet Bryggen (2021-2025) som erstatter tidligere plan fra 2005. Planen ble vedtatt av Verdensarvrådet 01.12.2020 og handlingsplanen 20.04.2021.

Hva er egentlig verdensarv? Bryggen som verdensarv

Denne presentasjonen gir en kort innføring i hva verdensarv er og om Bryggen som verdensarvsted.

Verdensarvstedet Bryggen

Bryggen ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1979 som en av de aller første innskrivingene på listen (nr 59).

Slik forvaltes Bryggen

Hvert verdensarvsted skal ha et verdensarvråd, en verdensarvkoordinator og et verdensarvsenter. Det har også Bryggen.