Byantikvaren tilbyr gratis rådgivningstimer

Vurderer du å fremme en byggesak eller en dispensasjonssak som berører kulturminner eller kulturmiljø, er det som regel hensiktsmessig å gjennomføre et rådgivningsmøte med Byantikvaren før du søker.

Byantikvaren har i en årrekke gjennomført rådgivningstimer med eiere (tiltakshavere) eller deres ansvarlige søkere.  Det er hensiktsmessig å gjennomføre rådgivning i god tid før innsending av søknad og gjerne også i før detaljert uttegning av forslag/tiltak hos arkitekt-/rådgivningsfirma.

Rådgivning skal være ett lavterskel-tilbud. Den er en del av Byantikvarens formidling av kunnskap om kulturminner som skal sikre bærekraftige løsninger og bevaring av kulturminneverdier. Rådgivingen tar utgangspunkt i antikvarenes faglige vurderinger, gjeldende lovverk og vedtatte arealplaner og strategier. 

Det er viktig å stille godt forberedt på en slik rådgivningstime og på forhånd undersøke  og medbringe dokumentasjon av både bygningshistorikk på eksisterende bebyggelse og opplysninger om det kulturmiljøet saken berører.  Vi viser i den forbindelse både til kommunens arealplanregister  til Kulturmiljøplan for Bergen – Identitét med særpreg og til nettartikkelen finne opplysninger om eldre hus på egenhånd

Ulike hensyn det er viktig å legge vekt på ved planlegging og utførelse av tiltak på eldre vernet og verneverdig bebyggelse har vi blant annet beskrevet i ulike artikler på nettsidene under råd og tips om bygningsvern.

Rådgivningstimer gjennomføres på torsdager og vanligvis med to saksbehandlere fra Byantikvaren til stede.  Møtene finner sted enten digitalt (Microsoft Teams) eller ved fysisk fremmøte i Byantikvarens lokaler i Skostredet 5. Varighet er i praksis inntil 30 minutter.

Du kan bestille time på epost til Byantikvaren. Husk å oppgi korrekte opplysninger om eiendommen - både adresse og gårds/bruksnummer.

Vi har som regel venteliste på bestillinger. Det er for tiden stor pågang når deg gjelder ønske om rådgivning, så det vil gjerne kunne noe tid du blir tildelt time.

Har du spørsmål, kan du kontakte vår ekspedisjon 5556 6508