Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Støtteordninger

Søk tilskudd til verneverdige kulturminner innen 1.april

Private eiere, stiftelser, velforeninger og venneforeninger kan søke tilskudd til verneverdige kulturminner og/eller formidling og dokumentasjon av disse.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en tilskuddordning og et lavterskeltilbud for deg som er privat eier av verneverdige kulturminner.

Andre støtteordninger

På denne siden finner du oversikt over statlige, regionale og kommunale tilskuddsordninger til kulturminnetiltak. Du finner også en oversikt over private stiftelser og fond.