Gå tilbake til:
Du er her:

Støtteordninger

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en tilskuddordning og et lavterskeltilbud for deg som er privat eier av verneverdige kulturminner.

Søk tilskudd til verneverdige kulturminner innen 1.april

Private eiere, stiftelser, velforeninger og venneforeninger kan søke tilskudd til verneverdige kulturminner og/eller formidling og dokumentasjon av disse.