Gå tilbake til:
Du er her:

Støtteordninger

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en tilskuddordning og et lavterskeltilbud for deg som er privat eier av verneverdige kulturminner.

Tilskudd til verneverdige kulturminner

Private eiere, stiftelser, velforeninger og venneforeninger kan søke tilskudd til verneverdige kulturminner og/eller formidling og dokumentasjon av disse.