Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Byantikvarens laboratorium

DOGA-merke for arkitektur- og design til Byantikvarens laboratorium

DOGA-merket for design og arkitektur har vært delt ut siden 1965 og er en årlig pris som gis til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og arkitektur.

DOGA - prestentasjon av Byantikvarens laboratorium

Byantikvarens kontorer i Bergen er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder ombruk av gamle bygninger. Skostredet 3–5 er omskapt til velfungerende, særpregede og vakre lokaler.

Byantikvarens laboratorium nominert til DOGAs hederpris

Sammen med eier Pallas Eiendom har Byantikvaren omskapt tre forfalne hus fra 1700- og 1800-tallet til velfungerende kontorlokaler som både tar vare på det gamle og svarer på moderne krav og behov.

Ombyggingsprosjektet

Da Byantikvaren i Bergen trengte nye kontorlokaler, ville etaten leve som den lærer. I stedet for å flytte inn i et flunkende nytt kontorbygg, blinket etaten seg ut tre eldre bygninger i Skostredet.

Glimt fra bygningshistorien

Byarkivet gjennomgikk i 2015 bygningssjefens forhandlingsprotokoller på oppdrag fra Byantikvaren, og fant en hel del informasjon om Skostredet 5 - rode 19_6 som gjengis i utdrag her.