Etterisolering
Eksempel på etterisolering av eldre trehus

Etterisolering av eldre hus

Etterisolering er utfordrende på eldre hus, fordi dimensjoner, proporsjoner og utseende gjerne forandres. Isolasjonstiltak som endrer husets proporsjoner/utseende er søknadspliktige.

Gamle trehus er bygd slik at fuktigheten vandrer fra den varme innerveggen og videre ut. Varmen innenfra bidrar til at veggen tørker opp. Overisoleres eller tettes veggen med plast/fuktsperre, risikerer du fukt og råteskader fordi ytterveggen blir våtere og kaldere. Du skal av samme grunn være forsiktig med innblåsing av isolasjon utenfra på reisverkshus og tømmerhus med utlektet kledning. Blåses hulrommet på innsiden av kledningen fullt av isolasjon som ikke er hygroskopisk, kan det oppstå råte i både kledning og vegg fordi luftgjennomstrømning hindres.

Etterisolering av tømmerhus bør foregå i det hulrommet som allerede finnes mellom tømmerkasse og bordkledning, fortrinnsvis uten at kledningen lektes lenger ut. Det må likevel etableres tilstrekkelig lufting mellom isolert vegg og ytterkledningen. Dette gir som regel rom for ca. 5 cm. isolasjon og vindtetting med asfaltplater. Det kan også være hensiktsmessig med ekstra vindsperreduk rundt vinduer og dører. Tømmervegger har i seg selv god isolerende effekt dersom man etablerer vindsperre, og sammen med ytterligere isolasjon og asfaltplater blir den samlede isolasjonseffekten ofte tilstrekkelig. Dersom etterisolering likevel skulle komme til å bygge ut et par cm, må vinduene (karmene) flyttes med ut i flukt med ytterkledningen, og karmene i stedet fóres noen cm innvendig.

Det er som regel uheldig å etterisolere murvegger utvendig fordi murhus ofte har fasadedekor som vanskelig lar seg kopiere. Det må absolutt ikke tilføres isolasjon inne i bergensk hulmur, som er avhengig av luftsirkulasjon. På murhus bør man isolere på innsiden, med innvendig fuktsperre og et romslig luftesjikt mellom isolasjon og murvegg. Dette må utføres på en måte som gjør at man unngår "duggpunkt" inn mot eller innvendig i murverket.

Murforblendete hus må isoleres innvendig slik som murhus. Ved rehabilitering  av slike hus; vær spesielt oppmerksom på at lufteventiler i murverket utvendig ikke blendes igjen eller overmales –  det skal strømme luft i spalten mellom murfasaden og tømmerveggen innenfor for å unngå fuktdannelse og sopp/råte.

Etterisolering av tak på eldre hus må også gjøres med varsomhet, slik at  takhøyde ikke øker nevneverdig og slik at ikke vindskier og gesimser/takkasser blir uproposjanale med huset ellers.  Eldre gesimser/takkutstikk er ofte dekorerte med flott listverk eller murborder – dette bør så langt som mulig bevares eller kopieres. En annen utfordring er at det kan oppstå fuktproblemer i undertaket. Isolasjonstiltak som endrer husets proporsjoner/utseende er søknadspliktige.

Artikler fra "Bygg og bevar"

Etterisolering - ulike metoder   

Etterisolering – tenk estetisk  

Unngå skader når du etterisolerer   

Slik sparer du strøm - og slik blir gamle hus varme

Veileder fra Riksantikvaren: Riksantikvarens veileder med råd om varmepumper og etterisolering i fredede og verneverdige bygninger

Artikkel fra "Gjør det selv": Etterisolering kan ødelegge huset