Forhage

Hager og uteområder

Selv en verdifull bygning mister mye av sin verdi hvis omgivelsene endres til det ugjenkjennelige. Rommene mellom husene, hagene, forhagene, gårdsrommene og innhegningene rundt eiendommene er viktige.

Hager kan være større parkanlegg, men også et par meter med grønt belte i forkant av husene. Det er viktig at vi ivaretar disse grøntområdene som karakteriserer flere av områdene våre, slik som eksempelvis villa- og hageby-områdene våre.

Trapper, gjerder, murer og hekker

Lave murer, bøke- og ligusterhekker, og stakittgjerder er dominerende i de sentrumsnære bydelene – det er viktig at man ikke fjerner eiendommen fullstendig fra det offentlig rom gjennom å mure seg inne bak tette gjerder og betongmurer. Gjerder og porter tilhører ulike stilretninger akkurat som hus, og virkningen av en eiendom blir som regel best når hus og gjerde står i stil.

Vær også oppmerksom på at svært mange trær er vernet fordi de inngår i et hage -eller veianlegg, eller er omfattet av bestemmelser i en reguleringsplan. Bytrærne omfattes også av en egen tematisk kommunedelplan for bytrær.