Farger

Materialbruk og farger

Fargebruk i omgivelsene våre er viktig. Farger og dekor er med på å understreke arkitekturen og gjøre bygningsmiljøet vårt vakkert og variert.

Tradisjonell fargebruk i Bergen var i stor grad basert på materialer fra vår landsdel. Basisfargene var relativt få og i stor grad ble det brukt jordfarger (pigmenter) og kalk. Oker og umbra er eksempler vanlige fargestoffer hentet fra mineralrik jord. Etter hvert ble farger basert på jern-oksyd, et biprodukt fra jernverkene, utbredt. Slike pigmenter varierte både med jordsmonn og termisk behandling, og variasjonene og nyansene var mange.

Etter hvert fikk man importert flere og «finere» fargepigmenter som gjerne ble brukt på trebygningene våre, ofte som symbol på sosial status. Murgårdene våre sto gjerne umalte til langt opp på 60-70-tallet, men de som ble malt fikk ofte en dempet og lys farge, med mørkere vinduer og dører, som brun, grønn eller rød.

Byantikvaren anbefaler at du velger farge ut fra den tids- og stilepoke huset tilhører, tidligere farger og de farger som var tilgjengelige da huset fikk sin form. Gatens og strøkets karakter og hvordan fargene du ønsker føyer seg inn i en helhet må også vurderes når huset ditt skal fargesettes.

Skal du male huset huset ditt, om det er en større murgård eller et trehus, anbefaler vi at man skraper av et felt for å se hvilke farger bygningen historisk har hatt (å lage en fargetrapp). Det innerste fargelaget på malingen eller pussen indikerer den opprinnelige historiske fargesettingen. Løsner du forsiktig listverk rundt vinduer og dører, kan du være heldig og finne felt med tidligere maling. Eldre foto kan også gi en pekepinn på om huset har vært lyst eller mørkt, i noen tilfeller er også farge omtalt i gamle branntakster. Alt dette kan tjene som inspirasjon når man skal velge en ny farge.

Fasadene på en bygning må  ivaretas med en "sunn" overflatebehandling, både for å beskytte trekledningen eller muroverflatene mot vær og vind, men ikke minst for å holde materialkvalitetene ved like. Derfor er det best å male med en diffusjonsåpen maling, slik at veggene kan "puste" og ikke sperre inne fukt. Dette gjelder for trehusene våre, men fremfor alt er dette viktig for at de pussete fasadene på byens mange murgårder og murforblendete hus skal holde seg godt.

Hos Byantikvaren finnes fargeekspertise du kan rådføre deg med, se vår artikkel om rådgivning.