Påbygg - arker
Eksempel på påbygg - to arker - på eldre bergenshus

Tilbygg og påbygg

Et tilbygg utvider husets fotavtrykk, mens med et påbygg utvider husets takform. Tilbygg og påbygg må tilpasses eksisterende bebyggelse gjennom plassering, form, skala, uttrykk og materialbruk.

Typiske påbygg er arker og takopplett, men tilbygg kan omfatte mange ulike konstruksjoner. Slike tiltak er alltid søknadspliktige. Tilbygg og påbygg må tilpasses eksisterende bebyggelse gjennom plassering, form, skala, uttrykk og materialbruk. I hensynssonene spesielt er det et mål å videreføre bebyggelsesstruktur og typologi gjennom både restaurering og utvidelse av bygg. 

Dette betyr at tilbygg og påbygg skal tilpasses først og fremst gjennom materialbruk, dimensjonering og form.  For påbygg på verneverdig bebyggelse bør nye vindskier, vannbord, sløyser, renner og beslag videreføre bygningen stilmessig eller utføres som et ledd i en tilbakeføring til husets opprinnelige stil. Mindre tilbygg på husets hovedkropp ( f.eks vindfang eller andre mindre utvidelser) skal som hovedregel bygge videre på den eksisterende bygningens formspråk.