Gå tilbake til:
Du er her:
Varden_1964
Varden under utbygging i 1964. Variert fargebruk og røde teglsteinstak.
Bilde: Foto: UiB/Marcus

Varden - det første rekkehusfeltet i Fyllingsdalen

Varden var det første feltet som ble bygget ut fra 1959. Lokaliseringen av marinebasen på Håkonsvern hadde skapt et stort boligbehov og infrastrukturen var lettest å opparbeide her.

Sammenliknet med de senere planer og utbygginger på 1960-tallet ble det lagt opp til forholdsvis mange frittstående småhus i form av standardiserte eneboliger lengst vest i feltet. I midten av området ble det bygget rekkehus, mens  den østre delen nærmest Sælevatnet ble bebygget med lavblokker. Her ble altså ulike boligtyper kombinert også innenfor de enkelte felt, men de ulike bygningstypene  ble ikke blandet og å plassert nær hverandre.

I Vardeveien ble det bygget fire 4-etg. Lamellblokker for BOB i 1963-64. Dette var de første lavblokkene som ble oppført i Fyllingsdalen. Rekkehusene og småhusene ble bygget for Haakonsvern borettslag, og var typehus utformet av arkitekter ved Norske Boligbyggelagenes Landsforening.

Vardenområdet ble også utviklet med egne lokalsamfunnsfunksjoner, med tre butikker, skole, lekeplasser og ballplass. Butikksenteret i Vardesvingen ble oppført i 1961 og hadde i sin tid bank og matvareforretning. Bygget er utformet i et tidstypisk nøkternt etterkrigs-modernistisk formspråk med teakvinduer og kassettak, den ene halvdelen av bygget er mer eller mindre originalt mens den andre delen ble brannskadet og gjenoppført i 1983.

Området lengst nord i feltet ble opprinnelig planlagt med blokker, men ble i stedet bebygget med rekkehus. Svært få bygninger har kommet til etter feltet stod ferdig rundt 1965, og med hensyn til bebyggelsesstruktur er området enhetlig. I nyere tid er de fleste husene tekket om med svart betongstein og trepanelet malt i grått eller hvitt. Opprinnelig var hele småhus- og rekkehusbebyggelsen fargesatt ut fra en fargeplan som ble godkjent av tilsynsrådet for byens utseende, og samtlige tak tekket med røde teglstein.