Den andre steinhallen. Bergenhus festning. Tilstandsvurdering 2013.

Den andre steinhallen (id.87123-5) er den andre av fire ruiner på Bergenhus festning som Byantikvaren har tilstandsvurdert. Den første var ruinen kjent som Kongens solar.

Den andre steinhallen. Bergenhus festning. Tilstandsvurdering 2013. bilde
 
 

Ruinen etter den andre steinhallen representerer restene etter steinbygningen som stod vest for Håkonshallen. Bygningen ble antakelig reist mot slutten av 1200-tallet, trolig etter at Håkonshallen stod ferdig i 1261. Rapporten redegjør for ruinens historie og tilstand, og det blir foreslått tiltak for å sikre og beskytte kulturminnet mot videre nedbrytning.

Tilstandsvurderingen er gjennomført av Byantikvaren i Bergen på oppdrag fra Riksantikvaren. Rapporten gir en oversikt over anleggets bygningshistorikk og konserveringshistorikk. På bakgrunn av en helhetlig vurdering oppsummeres tilstanden og det gis anbefalinger om tiltak for å sikre og beskytte kulturminnet mot nedbrytning. Tilrådningene er basert på retningslinjer fra Riksantikvaren og Bergen kommunes kulturminneforvaltning.

Ruinen blir omtalt i kildene med ulike navn. Den lille steinhallen, Den vesle steinhall, Håkons annen hall og Den andre steinhallen osv. er brukt om hverandre. I denne tilstandsvurderingen blir benevnelsen Den andre steinhallen benyttet.

I grove trekk har ruinen etter Den andre steinhallen blitt gravd frem to ganger. Arkitekt Peter Blix gravde den delvis frem i 1890-årene, for så å dekke den til igjen. Arkitekt Gerhard Fischer begynte sine omfattende gravninger på Bergenhus i 1930-årene. Anlegget har stått mer eller mindre urørt siden Fischer avsluttet sine arbeider i 1970-årene.

Tilstanden til ruinen er varierende. Enkelte murliv har store skader, mens andre står godt. Slitasjeårsaken er en kombinasjon av at ruinen står utendørs, eksponert for klimatiske forhold året rundt, mekanisk slitasje i form av klatring/tråkk på murene/murkronene og at ruinen tidligere er konservert med sement i både fuger og murkrone.

(Tilstandsvurderingen er skrevet av Torbjørn Melle og Heming Hagen)

Vedlegg