Erkebispegården - Årsrapport 2013

Årsrapporten beskriver tiltak som er utført i høsten 2012 og 2013 på det middelalderske murverket etter Erkebispegården i Bergen (Id. 95053 ), som er bevart under Nykirken på Nordnes.

Erkebispegården - Årsrapport 2013 bilde
 
 

Erkebispegårdens ruin er fredet etter Kulturminneloven. De gjennomførte tiltakene er utført i samarbeid med Riksantikvarens nasjonale ruinprogram, og bygger blant annet på anbefalinger gitt av Byantikvaren i Bergen.

Formålene med tiltakene har vært å utbedre vannlekkasjer inn til ruinmurene fra fyllmasser langs vestsiden av ruinen og i terrassedekke og taknedløp. Videre har utvendige murliv vært spekket med et lite egnet materiale i form av hard sementmørtel. Disse fugene hadde sprukket opp, med løse steiner i murlivet som resultat. Det har også vært kraftig begroing i murlivene med påfølgende forvitring og utsprenging av fugene.

Vedlegg