Middelalderens kongsgård og kirkelige anlegg på Holmen i Bergen

Digitale rekonstruksjoner som viser hvordan bygninger på Holmen (Bergenhus) i Bergen kan ha tatt seg ut i middelalderen. Filmen er utarbeidet i forbindelse med formidlingsprosjektet Bergen Anno 1320.

Holmen
Snapshot fra filmen
Bilde: Arkikon

Via PC eller mobil kan du oppleve Bergen slik byen kan ha sett ut ca. år 1320. Du kan studere de vakre bygningene som nå er gjenskapt digitalt. Noen steder kan du ta turen inn og bevege deg fra rom til rom. Til hver lokalitet er det presentert utfyllende informasjon.

Bergen Anno 1320 er et prosjekt i regi av Middelalderklyngen, og er et samarbeid mellom Bergen kommune ved Byantikvaren i Bergen, Arkikon og Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Riksantikvaren.

De digitale visualiseringene er basert på tverrfaglig forskning, og en rekke forskere fra ulike institusjoner har bidratt med sin kunnskap om middelalderens Bergen. Vi ønsker å rekke en stor takk til både uavhengige fagpersoner og til forskere fra Universitetet i Bergen NIKURiksantikvaren Bymuseet i Bergen og Vestland fylkeskommune.

Lenke til videoen her