Rådhus-/ vinkjellerruinen i Bergen, sluttrapport 2010

Rapporten omhandler sikrings- og konserveringstiltak som er utført på murverket, og tilretteleggingstiltak i ruinrommeti Rådhus-/vinkjellerruinen (id 95056 1 ) i Bergen.

Rådhus-/vinkjellerruinen i Bergen. Sluttrapport 2010. bilde
 
 

Arbeidene har pågått fra 2006 til 2009. Midler til konserveringstiltakene er stilt til rådighet av Riksantikvaren gjennom Riksantikvarens ruinprosjekt og Bergen Kommune, mens tilretteleggingen av ruinrommet er finansiert av eiendomsbesitter Vital Eiendom AS.

Oppføringen av Bergens første rådhus kan relateres til Magnus Lagabøtes bylov fra 1276 og bygningen er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1315. Bygningen fungerte i middelalderen som rettslokale, fengsel, vinlager og skjenkestue, ved siden avsom rådhus. I dag framstår rådhus-/vinkjellerruinen som et unikt middelalderkulturminne uløselig knyttet til verdensarvstedet Bryggen og det historiske Bergen. Ruinen er fredet etter Kulturminneloven.

Vedlegg