Ruinen under Schøtstuene

På oppdrag fra Riksantikvaren utførte Byantikvaren, Bergen kommune, i 2012 en tilstandsvurdering av middelalderruinen under Schøtstuene.

Ruinen under Schøtstuene bilde
 
Bilde: null

Ruinen er restene etter en bygning fra andre halvdel av 1200-tallet. Murverket er av gotisk stil og er bygget som kistemur med en bredde på om lag 1 meter. Ruinen har stått urørt siden utgravingen i 1935 med jord i murverket, og det er ikke tidligere gjort noe form for sikring, restaurering eller konservering på objektet.

På bakgrunn av registrert tilstand av murverk og en helhetlig vurdering av kulturminnet ble det anbefalt å iverksette tiltak i form av opprensning av murverket, festing av løs stein, reparere oppsprukken steine, hull og utrivninger i murverket. Videre ble det anbefalt å utføre utbedringer av rommet som ruinen ligger i, for å gjøre ruinen mer tilgjengelig og egnet som formidlingsobjekt.

Vedlegg