Se filmer om steinbygningene i middelalder-Bergen

Filmen "Stein på stein" handler om middelalderens steinbygninger i Bergen. Noen av byggene står i dag, mens andre ligger i ruiner eller er forsvunnet.

Se filmen om prestisjebyggene som representerte kongens og kirkemaktens rikdom og status.

I middelalderen (1050 – 1536) utviklet Bergen seg til den største og viktigste byen i Norge. Byen bestod nesten utelukkende av trebygninger, men etterhvert bygget kongene og kirken prestisjebygg i stein og kalkmørtel.

Se filmen om middelalderens steinbygninger her. Filmen varer i 17 minutter.

Ruiner er bygningsrester - fragmenter av det som har vært, hvor murer, tak og trekonstruksjoner har forsvunnet for mange hundre år siden. Det er dermed ikke enkelt å forestille seg hvordan bygningene og omgivelsene omkring tok seg ut i samtiden. Og hva var bakgrunnen for byggeaktiviteten, hvordan var byggeprosessen, hvem finansierte og planla steinbygningene og hvor kom kunnskapen fra? Og hvorfor tok den monumentale byggingen i stein plutselig slutt i høymiddelalderen? Dette er noen av spørsmålene Byantikvaren i samarbeid med historieformidlerne i Arkikon har forsøkt å svare på i denne filmen, som er finansiert av Riksantikvaren og Bergen kommune.

Filmen er ment å belyse en viktig type kulturminner som Byantikvaren har arbeidet med å bevare gjennom flere år, i samarbeid med Riksantikvarens nasjonale ruinprogram.

Se kart over middelalderruiner og middelalderbygninger i Bergen sentrum.
Les mer om ruinene og ruinprogrammet her.

Se også den oppdaterte versjonen av Bergen anno 1350, en digital rekonstruksjon som viser en tolkning av Bergen i middelalderen. Filmen varer i fire og et halvt minutter:

 

På slutten av 1200-tallet, antageligvis i forbindelse med Kong Lagabøtes bylov fra 1276, besluttet kongen å oppføre et rådhus (Stemnestove) med vinkjeller på Breidaalmenning, dagens Nikolaikirkealmenningen i Bergen. Dette er Norges første spesialbygde rådhus og var lokalisert ved byens handelstorg midt på Bryggen. Hanseatene har en lang historie i bygningen fra de leide og drev vinkjelleren fra 1400-tallet, til bygningen ble revet midt på 1600-tallet. Ruinen etter bygningen er bevart og Byantikvaren har i samarbeid med Arkikon og Riksantikvaren laget en film som tar for seg bygningens historie. Ser filmen om ruinen av rådhuset med vinkjeller her. Filmen varer i åtte minutter.